Djurens Rätt
08 June 2016

Vaktel - "lyxprodukt" med tragisk baksida

För första gången har den storskaliga uppfödningen av vaktlar i Europa dokumenteras. Det är organisationen Compassion in World Farming som har besökt anläggningar som föder upp vaktlar i Frankrike, Italien, Portugal och Grekland, några av dem länder i Europa med störst produktion av vaktelkött och ägg.

I Europa föds mer än 140 miljoner vaktlar upp för sitt kött varje år. De hålls frigående i stora grupper där trängseln är stor, eller i burar. 400 000 av dem hålls för sina ägg och av dem hålls nästan alla i burar där de inte kan få utlopp för ens sina mest grundläggande beteenden och behov. Utrymmet för en vaktel som föds upp på detta sätt är endast 10 x 10 cm per fågel.

Trots denna hantering och uppfödning säljs vaktel som en delikatess på många restauranger. Även vaktelägg brukar anses som en lyxproduktion. Majoriteten av det som säljs i Sverige är importerat - år 2013 uppskattades det att 90 procent av allt vaktelkött och vaktelägg som såldes i Sverige var importerat, främst från Frankrike och Spanien.

Se filmen här

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: