Djurens Rätt
14 September 2020

Välj vego och minska risker för smittspridning

Folkhälsomyndigheten varnar för att magsjukdomen Campylobacter ökat under sommaren. något som sker varje år. Den vanligaste smittkällan är kycklingkött som kontaminerats av tarmbakterier. Men svenskt kycklingkött bidrar till värre och livsfarligare saker än bara magsjuka.

Personer som jobbar på slakterier har varit extra utsatta för smittspridning av covid-19 på grund av trängsel och dåliga arbetsvillkor. Vilket säger något om hur djuren behandlas för att köttet ska bli så billigt som möjligt. De flesta kycklingar i Sverige dödas efter bara 35 dagar. Får de leva längre riskerar deras överdimensionerade kroppar att få nog. Resultatet blir då rörelseproblem, ökad risk för sjukdomar och ökad dödlighet. I den här industrin finns inga tidsmarginaler.

I våras massavlivades djur i USA när slakterier tvingats stänga efter covid-19-utbrott bland personal. I Storbritannien avlivades och kastades nyligen mer än 100 000 kycklingar eftersom de inte kunde leva längre i väntan på ”rätt” sorts slakt för att människor ska kunna äta upp dem. Massavlivning av djur är också regel snarare än undantag så fort salmonellasmitta kommer in på en svensk gård.

För den som vill minska smittspridning är vegetabilier ett mycket säkrare val. De gånger då vegetabiliska livsmedel innehåller bakterier handlar det främst om att de är kontaminerade av gödsel, eller att bäst före datumet överskridits rejält. Inte att livsmedelsproducenterna misslyckats med att eliminera bakterierna som finns där naturligt. Som hos animalieprodukter.

Det här för oss in på nästa problem. All industriell djurhållning kräver antibiotika. Hög användning skapar resistens. Genom att i många år ha gett antibiotika i förebyggande syfte har djurindustrin bidragit till att bakterier klarar av att motstå vissa antibiotika.

Sverige skryter ofta om låg användning av just antibiotika och vi har minskat användningen rejält. Ändå så används fortfarande 9,5 ton till djur varje år. Det är mer än två hela lastbilar. År 2050 riskerar hundratals miljoner människor att dö i världen – för att förut lättbehandlade sjukdomar inte längre går att bota eftersom antibiotikan inte längre biter. Det här är flera gånger om värre än den pågående coronapandemin.

Djurens rätt vill se en övergång till växtbaserat ätande för djurens skull. Men vi behöver också göra det för vår skull, klimatets skull, och kommande generationers skull. Om du inte vet var du ska börja att sluta, så tycker vi att du ska börja med att välja bort just kycklingarna. Kycklingar är det djur som det finns flest av. Och de har det sämst. Genom att minska eller sluta äta kyckling helt minskar du lidandet för djuren och risken för framtida pandemier, då antibiotikaanvändningen sjunker. Samtidigt gör du en positiv insats för klimatet.

Var solidarisk, eller agera utifrån eget intresse. Men se till att välja vego redan idag.

Detta är en debattartikel som ursprungligen publicerats på dagens ETC. 

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: