Djurens Rätt
27 April 2018

Vallonien visar vägen i Europa

Sedan tidigare har Vallonien haft en progressiv djurskyddslag som bl.a. innehållit ett förbud mot pälsdjursfarmning och slakt utan bedövning, och ett beslut om att katter äldre än sex månader ska vara kastrerade.

Igår tog dock Vallonien, en av Belgiens tre federala regioner, ytterligare steg framåt, något som gör dem till en av de regioner i Europa som har den mest långtgående djurskyddslagstiftningen som kan fungera som modell och inspiration för fler att följa efter.

I förslaget till ny djurskyddslag i Vallonien, som nu går vidare till nästa steg i beslutsprocessen innan lagen träder i kraft, ingår:

  • Ett förbud mot att hålla hönor inom äggproduktionen i burar, till år 2028 ska de sista anläggningarna som har hönsburar ha fasat ut sin verksamhet.
  • Ett förbud mot att hålla delfiner och valdjur i fångenskap.
  • Kameraövervakning ska införas på samtliga slakterier i regionen.
  • Ett förbud mot djurförsök för hushållsprodukter och dess ingredienser - något som Djurens Rätt och många andra organisationer genom kampanjen Clean Up Cruelty arbetar för att hela EU ska införa i lagstiftningen.
  • Ett officiellt ställningstagande för att utveckla alternativa forskningsmetoder, med målet att aktivt arbeta för att reducera antalet djurförsök i regionen.
  • Ett förbud mot att arrangera ponnyridning på festivaler och marknader från 1 januari 2023.
  • Ett förbud mot att fånga råttor och andra djur med s.k. klisterfällor.

Djurrättsorganisationen GAIA jublar över beslutet och menar att det gör Vallonien till en av de ledande regionerna i Europa när det kommer till djurskydd. De beklagar dock att ett förbud mot tvångsmatning av fåglar för foie gras, ank- och gåslever, inte fanns med i lagstiftningen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: