Djurens Rätt
05 May 2021

Valpfabrikerna måste stoppas

Utredningen En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62) har väckt debatt. Djurens Rätt har varit med och lämnat synpunkter på utredningen och bland annat framfört att vi behöver komma åt problemet med hundsmuggling från valpfabriker. Sverige måste få verktyg att arbeta bort problemet. Utredningen som nu diskuteras är omfattande men trots att den handlar om djurhälsoreglering så saknas ett djurskyddsperspektiv i utredningen.

Djuren Rätt menar även att det måste finnas en gränskontroll för att låta Tullverket kunna arbeta med att upptäcka hundsmugglare, lagföra deras brott och att straffen blir kännbara.

Hundsmuggling innebär ett stort lidande och är ett allvarligt djurskyddsproblem. Därför är det otroligt viktigt att lagstiftningen underlättar arbetet för att få ett stopp på valpfabrikerna och smugglingen.

DN Debatt skriver företrädare för Tullverket och Jordbruksverket idag att förslaget om en samlad djurhälsolagstiftning innebär att sällskapsdjur och andra levande djur tas bort från inregränslagen. Det skulle bland annat betyda att Tullverket inte längre ska ha rätt att stoppa ett fordon för att söka efter hundar.

Djurens Rätt ansluter sig till den kritiken eftersom det finns en risk att förslaget kan försvåra arbetet mot smugglingen och valpfabrikerna. Djuren Rätt håller även med om att sekretessreglerna bör ses över så att myndigheter kan utbyta information med varandra. Vi vill också att veterinärer ska kunna anmäla misstanke om smuggling. 

Bidra inte till hundsmuggling

Djurens Rätt uppmanar alltid till att adoptera istället för att köpa. Men oavsett om du köper eller adopterar en hund är det viktigt att ta reda på så mycket information som möjligt om hundens bakgrund. Ta aldrig emot en hund på till exempel en parkeringsplats. Vid misstanke om hundsmuggling, kontakta Tullverket och Jordbruksverket.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: