Djurens Rätt
15 September 2022

Valresultatet är här - vad betyder det för djuren?

Med 176 mandat mot 173 är det partierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna som utropats till riksdagsvalets segrare. Med moderatledaren Ulf Kristersson i spetsen påbörjas nu arbetet för att sätta ihop en regering - något som kommer vara på plats tidigast veckan av riksdagens tillträde den 26 september.

Den blivande statsministern har ett gyllene läge att redan på första jobbdagen göra en stor och viktig insats för djuren. I måndags överlämnade Djurens Rätt inte mindre än 35 198 underskrifter med uppmaningen att inrätta en djurskyddsminister i den framtida regeringen. En djurskyddsminister med tillhörande djurskyddsmyndighet skulle vara ett självklart och naturligt steg för att tydliggöra var ansvaret för djuren ligger och för att säkerställa att djuren får en röst i politiken. Med dagens system där landsbygdsministern och Jordbruksverket ansvarar, underordnas djurens bästa ständigt ekonomiska intressen. Andra länder har inrättat en djurskyddsminister med lyckade resultat, och Sverige med “världens bästa djurskydd” borde inte vara sämre.

Djurens Rätt är en politiskt obunden organisation men det är ingen hemlighet att riksdagspartiernas djurpolitik i varierande grad ligger i linje med Djurens Rätts prioriterade frågor. Detta visade Djurens Rätts partigranskning som släpptes i juni. Om en djurskyddsminister inte skulle inrättas i den nya regeringen, är en förhoppning att landsbygdsministerposten tilldelas en person som är inställd på att kavla upp ärmarna och genomföra förbättringar för djuren under de kommande fyra åren, och inte bara har branschens bästa i åtanke.

Drömscenariot är att de 10 politiska prioriteringar som Djurens Rätt lyfter fram ska vara avbockade när denna mandatperioden är över. Vissa frågor är inte politiskt färgade och har goda förutsättningar att bli verklighet oavsett styre - exempelvis frågor kopplade till att fasa ut djurförsöken. Andra frågor har inte mandaten på sin sida men skulle kunna bli en stötesten i förhandlingar - frågan om att avveckla pälsdjursfarmer till exempel. En allmän oro från Djurens Rätts sida är däremot att endast ett av de utropade segrande partierna har för avsikt att minska köttkonsumtionen samt står bakom jämlika villkor mellan animaliska och växtbaserade livsmedel.

En sak är säker. Oavsett politiska förutsättningar återstår mycket att göra. Genom målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiskt påverkansarbete fortsätter Djurens Rätt att arbeta för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv.

Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: