Djurens Rätt
28 October 2013

Vanligare med kaniner på tallriken?

Affe Hedlund, uppfödare från Vårgårda var på lantbruksmässan Elmia och pratade om kaniner och lantbruk. "Vi har märkt att det finns en växande marknad för kaninkött och just nu är intresset stort för att satsa på detta djur – både för husbehov och i mer kommersiell skala", säger Affe. Här kan du läsa hela artikeln från ATL.

Det är just nu oklart hur många kaniner som slaktas varje år i Sverige. Det finns bara två större kaninslakterier i Sverige men hur många uppfödare det finns är oklart. Kaninerna föds upp både för sitt kött, päls och ull men myndigheterna har dålig inblick i kaninuppfödning och slakt jämfört med andra djurslag.

Något som inte näms i artikeln är att de flesta vuxna kaniner hålls helt ensamma. Det går emot djurskyddslagstiftningen, som säger att kaniner bör hållas i par eller grupp, men får fortgå eftersom det kan vara svårt att få flera vuxna kaniner att trivas ihop på mycket små ytor. Dessutom har djurskyddskontroller  visat att det finns brister i djurskyddet på de flesta kaninköttsuppfödningar. Det handlar framför allt om överbeläggning, bristande rengöring av burarna, smutsiga djur med förväxta klor samt dåligt foder och vatten. De flesta kaniner slaktas vid 3-4 månaders ålder. Läs mer om kaniner i livsmedelsindustrin.

Jordbruksverket ser just nu över bestämmelserna för kaniner generellt och föreslår nya regler för de kaniner som används vid kött-, päls och ullproduktion. Läs mer på jordbruksverkets hemsida. Djurens Rätt har skrivit ett remissyttrande som rör nya regler för kaniner och burfåglar. Vi påpekar här att kaniner är sociala, grävande djur som naturligt rör sig över stora ytor. Att hålla kaniner på det sätt som tillåts i de föreslagna föreskrifterna medger inte möjlighet till naturligt beteende som att gräva, att leva i en fungerande social gemenskap och att röra sig i naturliga rörelsemönster. Djurens Rätt är därför starkt kritiska till ett flertal av föreslagen på föreskrifter till kaniner, och menar att burhållning av kaniner inte ska tillåtas. Här kan du läsa hela vårt remisyttrande.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: