Djurens Rätt
24 November 2016

Var med och bevara djurskyddet på Europas djurparker

EU-direktiv 22/1999/EG syftar till att skydda vilda djur och bevara den biologiska mångfalden och att stärka djurparkernas roll i det arbetet. Direktivet har, med andra ord, som mål att garantera välbefinnandet hos de vilda djur som hålls på djurparker i Europa och förhindrar dem t.ex. från att använda djuren som ren underhållning. Hur direktivet implementerats och tillämpas har en avgörande betydelse för många djurs liv och välbefinnande.

Just nu genomför EU-kommissionen en utvärdering av direktivet inom ramen för EU:s REFIT-program, ett program som ska förenkla EU-lagstiftningen och minska kostnaderna för att följa den. Eurogroup for Animals, där Djurens Rätt ingår som svensk organisation, bedömer att det finns en risk för att denna utvärdering kommer att försvaga, eller rent utav upphäva, direktiv 22/1999/EG med tanke på de minimala investeringarna som har gjorts i för att tillämpa direktivet så här långt.

Det är därför av största vikt att engagerade EU-medborgare är med och svarar på den utvärdering om direktivet som just nu ligger ute. Det är viktigt för att svara på enkäten då kommissionen vill veta hur viktigt direktivets innehåll är för EU:s medborgare, och genom att svara på enkäten visar vi att människor i hela EU oroar sig för djurens välbefinnande i djurparkerna.

Frågeformuläret finns på https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ZoosREFITpublic och ska besvaras innan den 8 december.

Eurogroup for Animals har tagit fram en guide för den som tycker det är viktigt att direktivet fortsätter att skydda djur på djurparker. Du hittar denna guide på http://www.eurogroupforanimals.org/wp-content/uploads/2016/10/Suggested-Replies.pdf, ta gärna hjälp av den när du svarar.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: