Djurens Rätt
08 October 2015

Var tionde svensk väljer fortfarande vego

I en opinionsundersökningen beställd av Djurens Rätt under våren 2014 så ställde opinionsundersökningsföretaget Demoskop frågan "Är du vegetarian eller vegan?" till svenska folket. Och svaret som kom tillbaka var att 6 procent av de tillfrågade var vegetarianer och 4 procent var veganer - var tionde svensk valde alltså då vego, en ökning med 4 procentenheter sedan den undersökning som Djurens Rätt beställde år 2009.

Nu bekräftas siffran att var tionde svensk väljer vego i en undersökning från Demoskop, men denna gången på uppdrag av branschorganisationen Livsmedelsföretagen. Enligt deras undersökning så följer, eller försöker att följa, 10 procent - eller 1 av 10 svenskar - en vegetarisk diet. I åldersgruppen 16-39 år är andelen hela 20 procent.

Siffran är högre för kvinnor än män, högre bland yngre än äldre och högre i storstadsområden än i övriga landet enligt Livsmedelsföretagens undersökning.

Av de tillfrågade svarade 7 procent att de helt följer en vegetarisk eller vegansk diet och 3 procent att de försöker följa en sådan diet. Den sammanlagda siffran på 10 procent är en ökning med 3 procentenheter från Livsmedelsföretagens undersökning från förra året.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: