Djurens Rätt
28 June 2017

Varannan svensk mer intresserad av vego

Att det sveper en vegovåg över Sverige är tydligt, och särskilt tydligt går detta att se bland unga. I åldersgruppen 18-29 år och bland studenter så är idag var femte person vegetarian eller vegan.

Totalt svarade nästan var tionde svensk (9 %) att de är vegetarianer eller veganer. Och andelen personer där intresset för vego har ökat är betydligt större nu än för bara två år sedan – nästan varannan svensk som inte redan idag är vegetarian eller vegan har ökat sitt intresse för att välja vego under de senaste 12 månaderna.

Sedan 2009 har Djurens Rätt genomfört opinionsundersökningar för att ta reda på hur stor andel av svenskarna som ser sig själva som vegetarianer eller veganer. Under de senaste åren har siffran legat stadigt runt 10 %.

– Att var tionde svensk ser sig själv som vegetarian eller vegan har visat sig i flera undersökningar under de senaste åren. Samtidigt har försäljningen av vegoprodukter exploderat och nu ökar intresset för att välja vego hos allt fler. Det är en för djuren väldigt positiv tendens där vi kan se att allt fler väljer vego, mer eller mindre regelbundet, men utan att nödvändigtvis definiera sig själv som vegetarian eller vegan, säger Camilla Björkbom, Djurens Rätts förbundsordförande.

Råmaterialet från opinionsundersökningen hittar du här. Samtliga Djurens Rätts opinionsundersökningar hittar du här.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: