Djurens Rätt
27 August 2013

Vargutredning utan djurskydd

- Vi är mycket kritiska. Ur djurskyddssynpunkt finns all anledning till oro, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

I den Nationella kommittén för hållbar rovdjurspolitik för varg ingick representanter från jägarorganisationer, från lantbruksorganisationer samt från naturskyddsorganisationer. Djurens Rätt menar att kommitténs betänkande visar på att insikt saknats om det lidande det innebär när föräldrapar skjuts bort och när djur skadskjuts.

- Miljöminister Lena Ek gav en försäkran om att ett gott djurskydd skulle iakttas när hon meddelade att Djurens Rätt inte skulle få plats med sin expertis i kommittén. Det återstår för Lena Ek att bevisa hur hon tänker säkerställa ett gott djurskydd, säger Camilla Björkbom.

Djurens Rätt är emot licensjakt på varg, och kräver att ökade resurser avsätts till skydd för tamdjur. Djurens Rätt anser vidare att vargjakt innebär en omfattande risk för lidande såsom skadeskjutningar och förlust av föräldradjur.

På Djurens Rätt är man starkt kritiska förslagen som underlättar för skyddsjakt.

- Jakt på föräldradjur ska överhuvudtaget inte tillåtas eftersom det kan leda till att vargvalpar går en plågsam död till mötes där de svälter ihjäl, säger Camilla Björkbom.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: