Djurens Rätt
15 September 2016

Världsledande företag antar buräggsfri policy

Compass Group levererar måltidsservice och supporttjänster till bland annat offentlig verksamhet. De är verksamma i omkring 50 länder runt om i världen och levererar bara i Sverige mer än 50 000 matportioner varje dag till restauranger, sjukhus, skolor och konferenser.

Den nya buräggsfria policyn är framtagen i samarbete med Djurens Rätt och Open Wing Alliance, en koalition som arbetar för att hönor ska få det bättre världen över.

– Compass Groups beslut är berömvärt och ett stort steg på vägen mot en värld där inga hönor ska behöva trängas ihop i små burar. Det här är en djurhållning som, med all rätt, borde förpassas till historien. Konsumenterna efterfrågar inte längre burägg och vi kan nu se att företag efter företag tar sitt ansvar och plockar bort dem ur sitt sortiment, säger Francesca Vilches, ansvarig för konsumentfrågor på Djurens Rätt.

Snabbare avveckling i Sverige

I Sverige omsätter Compass Group över 1 miljard kronor årligen och har mer än 250 enheter runt om i landet. Compass Group meddelar att de i Sverige ska ha fasat ut buräggen innan 2016 års slut.

Om Open Wing Alliance

Open Wing Alliance är en global koalition för en handel fri från hönor i bur. Koalitionen har ett antal medlemsorganisationer världen över som gått samman för att arbeta för att få bort burarna från världens äggindustri.

Open Wing Alliance har på kort tid fått globala storföretag att anta nya buräggsfria policys. Bara under 2016 har Compass Group, Sodexo, Rema 1000, Aldi Nord och Aldi Sud valt att slopa ägg från hönor i bur.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: