Djurens Rätt
08 November 2016

Västervik förbjuder vilda djur på cirkus

I en motion från 2015 yrkade kommunpolitikern Harald Hjalmarsson (M) att Västerviks kommun skulle förbjuda cirkusar med ”icke domesticerade djur, som elefant, zebra och sjölejon” på kommunens mark. 

Då motionen behandlades av kommunstyrelsen i Västervik konstaterades att det inte är möjligt för en kommun att genom de lokala kommunala ordningsföreskrifterna förbjuda vilda djur på cirkus, men att det är möjligt för en kommun att i egenskap av markägare ställa krav för upplåtelse av kommunens mark.

Kommunstyrelsen yrkade efter sin utredning bifall till motionen, och när motionen den 31 oktober togs upp till omröstningen så röstades den igen av en enhällig kommunfullmäktige. Beslutet innebär därmed att Västerviks kommun inte längre ska ”ge markupplåtelse till cirkus (eller liknande), som har icke domesticerade djur i sina föreställningar eller som visas i annat sammanhang”.

Sedan tidigare har Hudiksvall som enda kommun i Sverige tagit ett beslut om att förbjuda cirkusar med djur på kommunens mark. Beslutet är överklagat till förvaltningsrätten, som ännu inte tagit ställning i frågan. I Österåkers kommun har ett beslut tagits om att utreda möjligheten att förbjuda cirkusar med vilda djur. Tranås kommun har tidigare försökt stoppa cirkusar med djur på kommunal mark men fått beslutet upphävt i förvaltningsrätten. 

Djurens Rätts arbete för cirkusdjuren

Djurens Rätt och nyhetssajten Newsner driver sedan våren 2015 en kampanj för att förbjuda vilda djur på cirkus. Cirkuslivet är ett problem för alla djur, men det är särskilt problematisk för vilda djur. Ett stort antal länder i världen har förbjudit vilda djur på cirkus och en majoritet av svenskarna anser att vilda djur inte bör få förekomma på cirkusar. Två tunga instanser - Sveriges Veterinärförbund och expertgruppen som år 2011 tog fram förslag till ny djurskyddslag – har också föreslagit förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus på grund av att dessa djurs naturliga beteende inte kan tillgodoses.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: