Djurens Rätt
27 September 2019

Vego är bäst för miljön

Det går nämligen åt mycket mindre mark och vatten för att odla vegetabilier jämfört med att producera kött och andra animalier.  Detta beror på att djur bara omvandlar en liten del av energin i sin föda till kroppsvikt medan resten går åt till djurets rörelse och kroppsvärme. Endast 30 procent av den spannmål som odlas i Sverige idag går till humankonsumtion, den största delen blir alltså djurfoder. Inom EU utgör djurfoder hela 93 % av marknaden för växtproteiner.

Vegansk mat har också mycket mindre påverkan på klimatet än animaliska produkter. Utsläppen ligger idag på 1 800 kg koldioxidekvivalenter per person och år för en genomsnittlig kosthållning, 1 200 kg för lakto-ovo-vegetarisk och 500 kg för vegansk kosthållning.

Produktion och bearbetning av foder leder till utsläpp av växthusgaser. Djur som idisslar ger ifrån sig metan, som är en mycket kraftig växthusgas. Hantering och förvaring av gödsel, har också en negativ påverkan på klimatet. En kraftigt minskad konsumtion av kött och mjölk från idisslande djur har visat sig vara nödvändig för att kunna nå det uppsatta tvågradersmålet och därmed undvika farlig påverkan på klimatsystemet. En omställning till växtbaserad mat har i studier funnits ha betydligt större klimateffekt än att välja närodlad mat.

Växtbaserad mat har också stor potential att spara vatten – en resurs som det råder stor brist på i stora delar av världen och som begränsar möjligheten att odla föda. Denna potential är så stor att enbart en kostomställning skulle kunna räcka för att ge mat åt ytterligare 1,8 miljarder människor jämfört med idag. Andra positiva effekter av växtbaserad mat är minskad avskogning, mindre risk för jorderosion och minskad energianvändning.

Källor till siffrorna i texten hittar du här

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: