Djurens Rätt
07 July 2017

Vegoföretag vill konkurrera på jämlika villkor

Vego har blivit en framgångsbransch och försäljningen av vegetarisk mat ökar kraftigt. Men samtidigt som intresset för vego växer hos konsumenter finns subventioner till animalieproduktionen som ger konkurrensnackdelar för växtbaserade alternativ till kött och mjölk.

I Djurens Rätts och Vegonorms avslutande seminarium under Almedalsveckan 2017 samtalade några av Sveriges mest expansiva vegoföretag med riksdagspolitiker om hur politiken kan anpassas för att inte missgynna denna framgångsbransch. Hur kan vi främja växtbaserad mat?

De tre representanterna för vegoföretagen - Cecilia Sjöholm från Oatly, Lennart Bjurström från Food for Progress och Fredrika Gullfot från Simris Alg - var alla överens om att den expanderande vegomarknaden idag drivs av konsumenter och inte av politiken.

– Det är tragiskt att den politiska regleringen hindrar en positiv utveckling. Vi kritiserar inte att det görs för kött eller mejeri, men att det inte också görs för växtbaserade produkter, sa Lennart Bjurström.

Han menade att det finns en risk för att politiken gör Sveriges bönder en björntjänst genom att säga att vi ska satsa på ökning av djurproduktionen, men inte på produktionen av växtbaserade produkter. Vad kommer göra Sverige konkurrenskraftigt i framtiden?

Cecilia Sjöholm från Oatly höll med:

- Vi välkomnar livsmedelsstrategin, men skulle önska att man tog utgångspunkt mot framtiden dit ungdomen är på väg, inte där vi är just nu. Livsmedlemsstrategin är kopplad till hållbarhet och då måste vi satsa mer på vegetabilier. Vi ska vara ett föregångsland och ett föredöme, och det är inte en ökad djurproduktion. Det finns ingen handlingsplan för den växtbaserade produktionen.

Också Fredrika Gullfot från Simris Alg var tydlig med att vegoföretagen inte vill efterfrågar subventioner, men att de vill få konkurrera på jämlika villkor.

– Vi måste minska animalieproduktionen för att vi ska klara klimatmålen, vi måste öka andelen växtbaserat. Det är jätteviktigt. Andelen växtbaserade produkter måste öka, annars tar vi inte vårt ansvar, sa Fredrika Gullfot.

Riksdagsledamöterna Per-Arne Håkansson (S) och Magnus Oscarsson (KD) representerade politikerna i debatten. Magnus Oscarsson argumenterade i motsats till de företagen för att Sverige inte behöver en minskad djurproduktionen utan istället mer. Bönder i Sverige lägger ner, och vi behöver en ökad djurproduktion, tillsammans med produktionen av vegetabilier för framtiden och för våra barn, sa Magnus Oscarsson.

– Där är vi rörande överens, kontrade Fredrika Gullfot, vi måste öka den inhemska livsmedelsproduktionen. Men ökningen måste komma från växtbaserade livsmedel. Det är oerhört viktigt att politikerna får upp ögonen för det här så att växtproduktionen inte missgynnas.

Per-Arne Håkansson poängterade vikten av att skapa intresse och engagemang hos människor, vilket i sig kan leda till att de väljer produkter utifrån dessa värderingar. Den viktigaste uppgiften är kunskapsspridning och opinionsbildning. Men han sa också en bit in i diskussionen att en konkret sak som politiken kan göra är att skapa en konkurrensneutralitet mellan animaliska och vegetabiliska produkter

Den 3 maj i år var Djurens Rätt med och arrangerade ett rundabordssamtal i riksdagen kring växtbaserad mat. Detta seminarium i Almedalen avslutades med att konstatera att det finns behov av fler samtal mellan företagen och politikerna på väg fram mot en hållbarare framtid för båda människor och djur.

Besökarna på seminariet fick med sig goodiebags från de tre företagen som deltog i debatten samt Green Star, VEGO och Vegourmet.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: