Djurens Rätt
04 May 2020

Veterinärstudent JO-anmäler Sveriges lantbruksuniversitet

I en debattartikel i Expressen den 7 oktober 2019 beskrev Felicia Hogrell slakten av grisar som ”taget ur den värsta av skräckfilmer” och ifrågasatte om det sätt på vilket grisarna behandlades levde upp till den svenska djurskyddslagen.

Debattartikeln skapade starka reaktioner - även på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, där Felicia Hogrell studerad. Enligt henne ställdes hon under en föreläsning till svars inför andra studenter, företrädare för SLU varnade studenterna för att kritisera lantbrukares djurhållning i media och Felicia Hogrell kallades till ett enskilt möte där hon tvingades förklara debattartikeln inför SLU:s ledning.

Tillsammans med Centrum för rättvisa har nu Felicia Hogrell JO-anmält SLU.

"SLU:s ingripanden kan med fog uppfattas både som en tillrättavisning mot Felicia Hogrell och som ett sätt att avskräcka andra veterinärstudenter från att använda sin yttrandefrihet" går det att läsa i anmälan.

"Studenter ska inte behöva utstå repressalier för att de uttrycker åsikter som högskolans ledning uppfattar som obekväma" skriver Centrum för rättvisa i en debattartikel i Expressen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: