Djurens Rätt
22 December 2020

Vi kräver ett slutdatum för koldioxidbedövning av grisar

De allra flesta människor kan skriva under på att de vill att djuren som hamnar på tallriken ska ha haft det så bra som möjligt. Vi har en djurskyddslagstiftning i Sverige som slår fast att när djur slaktas ska de skonas från onödigt lidande och obehag. Djuret ska vara bedövat innan avblodningen och bedövningen ska ges så att djuret snabbt blir medvetslöst. Tyvärr finns en hel del att önska när det gäller omsättningen av de här viktiga skrivningarna.

Både gällande detaljerade bestämmelser i Jordbruksverkets föreskrifter och inte minst när det handlar om praktiken ute på slakterierna. Djurens rätt kräver att den plågsamma koldioxidbedövningen fasas ut och förbjuds. Det behövs politiska beslut om slutdatum och satsningar på forskning och utveckling av alternativ.

...
Det enorma lidande som grisarna utsätts för i samband med slakt måste få ett slut. Djurens rätt uppmanar landsbygdsminister Jennie Nilsson (S): Inför ett slutdatum för när koldioxidbedövningen av grisar inte längre får användas.

Tillsammans med Eurogroup for Animals och dess omkring 70 medlemsorganisationer föreslår vi den första januari 2025 som slutdatum. Det skulle skicka en viktig signal, inte minst till branschen själv, om att den här frågan inte längre kan läggas i högen “att göra sen”.

Det svenska forskningsinstitutet Rise och Sveriges lantbruksuniversitet har i år producerat varsin rapport om vilka andra bedövningsmetoder som kan ha potential att efter vidare forskning och utveckling kunna ersätta koldioxidbedövningen. Rise-rapporten, som Djurens rätt var med och initierade, har legat till grund för att EU-parlamentet den 12 november röstade för att EU-kommissionen ska avsätta 2 miljoner euro för forskning i syfte att komma bort från den plågsamma bedövningsmetoden.

Tillsammans med ett slutdatum behöver också den svenska regeringen avsätta resurser till forskning om bättre bedövningsmetoder, så att vi får svar på vilken eller vilka metoder som bör ersätta koldioxidbedövningen.

Ska Sverige vara ett land som prioriterar djurskydd behöver det synas i handling, det räcker inte med vackra ord.

Läs hela texten på Altinget.se

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: