Djurens Rätt
24 April 2020

"Vi måste lämna djurförsök bakom oss"

I debattartikeln skriver Camilla Bergvall bland annat:

"Världen skriker just nu efter att snabbt få fram ett vaccin mot covid-19. Det blir för allmänheten med ens väldigt tydligt hur långa processerna är och vad som ligger bakom ett sådant forskningsarbete. Speciellt när så många av dessa processer innefattar tester på djur innan det kan gå vidare till att prövas på människor.

Med innovativa djurfria metoder kan vi i framtiden påskynda och effektivisera framställningen av läkemedel och vacciner. För Sveriges del som forskningsnation är det därför avgörande att ta fram en nationell handlingsplan för att utveckla djurfria metoder – ett steg som behöver tas av Sveriges politiker."

Läs hela debattartikeln här

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: