Djurens Rätt
21 December 2017

Vi söker kampanjkoordinator med medievana

Kampanjerna är den röda tråden i Djurens Rätts utåtriktade arbete under året och ett viktigt forum för att driva förändring för djuren. Målet är ibland att nå ett omedelbart konkret resultat genom kortare aktioner medan kampanjerna andra gånger fungerar som ett mer långsiktigt opinionsbildande arbete.

Som kampanjkoordinator planerar och genomför du både stora och små kampanjer från början till slut och har ett helhetsansvar för all kommunikation kring kampanjerna. Du använder styrkan i Djurens Rätts lokalorganisationer och kommunikationskanaler för att se till att kampanjen når ut i rätt forum och till rätt målgrupper. Vi tror att du passar för den här tjänsten om du älskar att komma på nya kreativa idéer för att nå ut och gillar att formulera budskap och väcka engagemang. Du har förmodligen tidigare arbetat med liknande uppgifter och är väl bekant med begrepp som målgruppsanpassning och call to action.

Läs mer om tjänsten och välkommen med din ansökan senast den 24 januari

Sara-Maria Westerlund

Sara-Maria Westerlund

Operativ Chef
Dela: