Djurens Rätt
22 August 2017

Vietnam förbjuder hållningen av gallbjörnar

Gallbjörnar kallas de asiatiska svartbjörnar som hålls i fångenskap i länder som Vietnam och Kina med syfte att utvinna galla ur deras mage. Gallan säljs som traditionell kinesisk medicin. Björnarna lever i burar som endast är lite större än björnen själv, och kan hållas i upp till 25 år i en sådan bur.

Arbetet med att få stopp på dessa björnfarmer har pågått under lång tid och nu har det nått en stor framgång: som första land i världen har Vietnam beslutet att förbjuda denna grymma hållning av björnar.

På pappret har det funnits ett förbud i Vietnam sedan 1992, men ett undantag som gjort det möjlighet för privatpersoner att hålla dessa björnar å statens vägnar har gjort det möjligt för björnfarmerna att leva vidare. Detta kryphål stängs nu i och med detta det förbud som undertecknats och som rör uppskattningsvis 1 000 björnar.

Läs mer

Historiskt när Vietnam förbjuder galltappning från björnar, TV4 Nyheterna, 19 juli 2017

BREAKING NEWS: Vietnam agrees plan to close all bear bile farms, Animals Asia, 19 juli 2017

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: