Djurens Rätt
22 June 2020

Viktig delseger i arbetet mot djurtransporter

Kommittén ska undersöka EU-kommissionens och medlemsländernas ansvar vad gäller implementering av och efterlevnad av de gemensamma djurtransportreglerna. Kommittén blir viktig för att transportförordningen, som ska revideras, ska bli ett effektivt verktyg i arbetet för att minska lidandet i samband med djurtransporter inom och utanför EU.

– Det här är en delseger i arbetet som pågått i så många år och där Djurens Rätt varit en av de drivande krafterna, mot det enorma lidande som djur utsätts för vid transporter i och utanför EU. Djurtransportförordningen ska revideras meddelade EU-kommissionen i maj. Kommittén behövs för att de nya reglerna i så hög grad som möjligt ska ta hänsyn till djurens behov, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätt arbetar intensivt med djurtransportfrågan både nationellt och på EU-nivå. I september 2017 överlämnades mer än 1 miljon namnunderskrifter mot djurtransporterna, varav 140 000 från Sverige, utanför EU-parlamentet i Bryssel som en del av kampanjen #StopTheTrucks. För en vecka sedan uppmanade Djurens Rätt landsbygdsminister Jennie Nilsson att att stoppa exporterna av levande djur från Sverige till länder utanför EU.

Bakgrund

  • Uppmaningen till den så kallade undersökningskommittén kom från 183 EU-parlamentariker, som nu upprepade uppmaningen som först gjordes år 2018. Den gången togs beslutet att en så kallad implementeringsrapport var mer passande än en undersökningskommitté.
  • I februari 2019 röstade EU-parlamentet för implementeringsrapporten som bland annat slog fast att EU-parlamentet skulle inleda en formell granskning mot EU-kommissionen om djurtransporterna, det vill säga tillsätta den undersökningskommitté som 605 av 689 parlamentariker i fredags röstade för.
Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: