Djurens Rätt
19 November 2013

Viktig dom har fallit i TNRM-tvist

Tvisten som rör kolonikatternas boendeförhållanden i allmänhet och 8 stycken fullt friska, kastrerade och id-märkta katter i synnerhet. Katterna som tagits hand om genom den s.kTNRM-metoden har tillgång till vård vid behov, tillsyn 24 timmar om dygnet. Ärendet har hållit länsstyrelsens kontrollanter, jurister och domare, engagerade från en ideell kattorganisation, tjänstemän på Jordbruksverket, tre stycken svenska sakkunniga (varav två professorer och en veterinär) och en grupp forskare i det internationella vetenskapsetablissemanget sysselsatta i nästan tre år. Turerna har varit många och långa.

Djurens Rätt har sedan länge ställt sig bakom TRNM-metoden och anser att den bör legaliseras. Läs mer om det arbetet här! Förhoppningen är att denna dom nu blir prejudicerande.

Detta är självklart en 100-% seger för katterna i denna koloni och för katternas dagliga beskyddare, men även för andra TNRM-katter runt om i Sverige samt för hemlösa skygga katter som nu erbjudas ett gott liv med hjälp av TNRM-metoden. Även om de skulle råka vara skygga eller osäkra i närheten av främmande människor.

I korthet handlade tvisten om 8 st. friska, utomhuslevande, katter som levt under "dödshot" i flera år eftersom Länsstyrelsen ställde krav på "hanterbarhet" och att djurhållaren måste bygga ett s.k. kattstall (definieras som en byggnad med mänsklig ståhöjd, indragen el och ljus mm) trots att dessa katter är förvildade djur som är födda ute och inte klarar av att vistas inomhus. Länsstyrelsen menade att de vinterbonade katthus som finns i TNRM-kolonin - och som är speciellt utformade för just djurslaget katt och används över hela världen (även i länder med mycket bistrare klimat än Sverige såsom Kanada och Alaska) stred mot djurskyddslagens krav på "tillräckligt skydd mot väder och vind". Man menade också att lagens krav på att man ska ha tillsyn 2 ggr om dagen över sin katt inte uppfylldes eftersom några av dessa katter inte är vad myndigheten kallat "hanterbara". 

De tre forskare som har varit sakkunniga i målet har visat att de katthus som används i denna TNRM-koloni, och världen över, ger katterna fullgott skygg mot väder och vind och är mycket väl lämpade för utomhuslevande katter. Förvaltningsrätten kom också i domen fram till att dessa katthus ger katterna ett fullgott skydd enligt djurskyddslagens bestämmelser och poängterar att det inte finns någon lag eller föreskrift som säger att katter måste ha tillgång till ett inomhusutrymme såsom ett kattstall.

Karin Hervéus, som har varit matarens juridiska ombud menar att information om denna dom måste komma ut.

 - Dels ger den TNR-motståndare som tidigare påstått att metoden skulle strida mot djurskyddslagen svar på tal nu när det faktiskt prövats av domstol, och dels framgår att Länsstyrelsen inte kan använda sig av ett så luddigt krav som "hanterbarhet" när de handlar om omhändertagande av skygga katter vilket i praktiken kommer att rädda livet på många tusen katter som avlivas endast på denna grund varje år.

- Det är också skönt att få upprättelse och stöd i domstol - dessa kolonier har tidigare omskrivits som "olagliga kolonier" bara baserat på Länsstyrelsens tyckande, men nu ställer sig uppenbarligen Förvaltningsrätten i Göteborg bakom den tolkning av djurskyddslagen som tidigare gjorts av ideella organisationer som t ex Göteborgs Katthjälp som är en av Sveriges främsta TNR- förespråkare.

Domen i sin helhet kan laddas ner här bredvid.

Funderar du på att skaffa en ny familjemedlem? Djurens Rätt uppmanar alltid till att inte köpa sällskapsdjur utan att istället adoptera för att hjälpa något av alla de hemlösa djur som lever under otrygga förhållanden.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: