Djurens Rätt
21 October 2020

Viktiga dagar för EU:s jordbrukspolitik

Det är svårt att undgå debatten om ett eventuellt förbud av väletablerade produktnamn som vegokorv och vegoburgare som just nu pågår inom EU-parlamentet. Men vid sidan av nya förslag som går i helt fel riktning så behöver den nuvarande gemensamma jordbrukspolitiken också revideras på en lång rad punkter som Djurens Rätt drivit på för under lång tid.  Inga bidrag borde ges till kampanjer för ökad köttkonsumtion, bidrag borde aldrig betalas ut till lantbrukare som håller djur i burar och att arbeta aktivt för förbättrat djurskydd borde vara ett absolut villkor för samtliga länder som vill erhålla jordbruksstöd. 

- Djurvälfärd är en väldigt viktig fråga för väljare både i Sverige och i EU, det är upp till bevis nu vilka förtroendevalda från Sverige som faktiskt vill höja ambitionerna inom EU, säger Sebastian Wiklund, samhällspolitisk chef på Djurens Rätt. 

En annan fråga som har varit viktigt för Djurens Rätt och för paraplyorganisationen för djurskyddsorganisationer inom EU, Eurogroup for animals, är att säkerställa att djurvälfärd finns med i det nya miljöprogrammet (Eco-Schemes). Om djurvälfärd finns med i miljöprogrammet möjliggörs för lantbrukare att få direktstöd för investeringar som skapar bättre djurvälfärd, precis som för klimat- och miljöinvesteringar. 

- Djurvälfärd får inte glömmas bort i hållbarhetsarbetet. Istället behövs tydliga incitament för att förbättra djurskyddet, precis som för klimat- och miljöåtgärder, säger Sebastian Wiklund. 

En ytterligare fråga värd att notera är chansen för EU att ta bort det stöd till tjurfäktning som idag delas ut via EU:s jordbruksstöd. En röst för tilläggen 1347 och 1353 skulle kunna förändra detta.

Debatten om miljöprogrammet pågår intensivt just nu inom EUs institutioner. Djurens Rätt följer utvecklingen.

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo

Politiskt sakkunnig
Dela: