Djurens Rätt
15 November 2012

Vilda djur förbjuds på cirkusar i Nederländerna

I slutet av oktober presenterade Nederländernas nya regering ett förbud mot förevisandet av vilda djur på cirkus. Ett liknande beslut var på gång i Nederländerna redan 2008 men det är först nu det träder i kraft. Bakom beslutet står djurskyddsorganisationen Wilde Dieren de Tent Uit, som har jobbat för ett förbud under flera år.

Flera länder i Europa har tagit liknande beslut. Vilda djur är redan förbjudna på cirkusar Österrike och Grekland, i Bulgarien kommer det vara förbjudet från 2015 och i Kroatien är vilda djur förbjuda på cirkus i 29 kommuner. Bosnien och Hercegovinas nya djurskyddslag innebär ett totalförbud mot djur på cirkus och i Storbritannien finns ett liknande beslut i drygt 2007 städer.

I Sverige finns inget förbud mot vilda djur på cirkus, istället reglerar djurskyddsförordningen vilka djur som inte får visas på cirkusar. Dessa djur är

 • apor
 • rovdjur (tamhund och tamkatt är undantagna och får visas)
 • säldjur (sjölejon undantagna)
 • noshörningar
 • flodhästar
 • hjortdjur (renar undantagna)
 • giraffer
 • kängurur
 • rovfåglar
 • strutsfåglar
 • krokodildjur

Jordbruksverket har föreslagit att listan över djur som inte får visas på cirkus ska utökas till att gälla fler djurslag. Elefanter och sjölejon fanns med i förslaget, och som skäl angavs de allvarliga djurskyddsproblem som riskerar att drabba dessa djurslag.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: