Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/politik_12
08 May 2023

Vilka partier satsar på djuren i vårbudgeten?

Den 17 april presenterade regeringen sin vårbudgetproposition som innehåller förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Syftet är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen som behandlas varje höst. Som svar på regeringens vårbudgetproposition presenterar övriga partier därefter vårbudgetmotioner med sina prioriteringar, där de sista i raden lades fram under förra veckan.

I regeringens vårbudget är det sparsmakat med djurrelaterade satsningar. Ett område som däremot kommer få ökade anslag att röra sig med, sett utifrån höstens budgetproposition, är Bekämpning av smittsamma djursjukdomar där det skjuts till 70,5 miljoner kronor. Detta motiveras av djursjukdomsutbrott under 2022 där utbetalningar av ersättning behöver ske under detta år. Men givet de smittoutbrott av salmonella som det rapporterades om så sent som under januari och februari i år, där 165 000 respektive 160 000 hönor fick sätta livet till, så lär det knappast sluta läcka pengar till ändamålet. Djurens Rätt anser att det förebyggande arbetet måste prioriteras, och i rapporten Åtgärder för att hindra smittspridning i Sveriges djurfabriker listas viktiga steg i den riktningen.

En annan satsning är att 16 miljoner kronor skjuts till för att täcka upp för Jordbruksverkets kostnader kring kattregistret. Sedan 1 januari 2023 gäller krav på obligatorisk märkning och registrering av katter, något Djurens Rätt länge arbetade för. Den ekonomiska satsningen är inte så spännande i sig, utan introduceras eftersom det saknas ett bemyndigande för att disponera de avgifter som samlats in från kattägare vid registrering.

Snålt med satsningar på djuren i partiernas vårbudgetmotioner

I de vårbudgetmotioner som presenterats från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet lyser satsningar på djuren med sin frånvaro.

Ett parti som däremot väger upp avsaknaden är Miljöpartiet som återkommande refererar till djuren i motionen. Ett stycke under avsnittet Alla djur har ett egenvärde och ska bemötas med respekt, sammanfattar det väl:

“Med nyttjandet av djur följer ett moraliskt ansvar. Fortfarande är djurhållningen, särskilt då det gäller s.k. livsmedelsproducerande djur, en kompromiss mellan ekonomiska intressen och djurens behov, där priset för djuren ofta blir mycket högt. Miljöpartiet anser att de djur som vi människor har ansvar för och föder upp ska få leva ett gott liv. Vi vill förbjuda minkfarmer och utöka arbetet med djurfria forskningsmetoder. Vi vill att burhållning av höns får ett slut och att kycklinguppfödningen går över till mer långsamväxande raser. Bedövning av alla djur före slakt ska vara snabb och smärtfri. Metoder som inte lever upp till detta, t.ex. nuvarande elbedövning av slaktkyckling och koldioxidbedövning av grisar och fiskar, ska fasas ut.”

Till avvecklingen av minkfarmer föreslår Miljöpartiet att 40 miljoner avsätts under 2023, och menar att stödet exempelvis kan gå till att ställa om verksamheten till annan inriktning, och till omskolning till annat yrke.

Djurens Rätt håller med om att minkfarmningen måste avvecklas i Sverige och vill se ett slutdatum för när utfasningen ska vara färdig. Sveriges 20-tal minkfarmer fick under coronapandemin 60 miljoner kronor i stöd – pengar som hade kunnat användas för avveckling och omställning. Det är både smartare, säkrare och billigare att avveckla minkfarmerna nu istället för att ge stödpengar igen vid framtida smittspridningar. 

Stöd oss

Stötta arbetet för djuren

Genom politiskt påverkansarbete gör Djurens Rätt skillnad för de djur som är flest och har det sämst.

Bli medlem
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: