Djurens Rätt
19 September 2022

Vinst för hönorna: Restaurangjätten blir buräggsfria

Toridoll, en av världens största japanska restaurangkedjor, har antagit en banbrytande global buräggsfri policy. Policyn innebär att producenter som använder sig av burar kommer att fasas ut och att restaurangkedjan därefter inte kommer att köpa in ägg som kommer från producenter som håller hönor i burar. 

Den japanska restaurangjätten har över 1700 restauranger i 27 länder och endast i Japan använder varje restaurang över 1000 ägg per dag. Toridolls nya policy kommer därmed att rädda tiotusentals hönors liv.

Beslutet togs efter kampanjinsatser och förhandlingar mellan Toridoll och Open Wing Alliance - en global koalition som Djurens Rätt och 90 andra djurrättsorganisationer världen över verkar genom. Under flera år har Djurens Rätt förbättrat situationen för hönorna, både i Sverige och globalt.

Djurens Rätt gläds år Toridolls beslut och anser att det skickar en viktig signal till resten av branschen som fortsätter att köpa in ägg från hönor i burar.

Djurens Rätts arbete för hönorna

  • Vi informerar allmänheten om situationen för djuren. Omkring 300 000 hönor lever i burar bara i Sverige. Burarna är så trånga att hönorna inte ens kan sträcka ut sina vingar utan att stöta i burväggarna eller varandra. Djurens Rätts målsättning är att göra burägg till historia. Vi har under många år arbetat aktivt med att förbättra situationen för hönorna och tillsammans med våra medlemmar har vi lyckats få alla livsmedelskedjor att ta avstånd från burhållning av hönor.
  • Vi sätter press på politikerna att förändra lagarna som påverkar djuren, i Sverige och på EU-nivå.
  • Vi driver inspirationssajten Välj Vego som ska göra det lättare för fler att välja bort animaliska produkter i maten. Konsumenten har stor makt att påverka situationen för djuren.
  • Vi kräver att företag antar policys med starkare djurskyddskrav än vad lagstiftningen säger, i dagsläget har runt 80 företag i Sverige gjort detta för hönorna.
Malin Ensgård

Malin Ensgård

Digital kommunikatör
Dela: