Djurens Rätt
24 August 2017

Voljärerna i Lund blir kvar

Under en längre tid har Djurens Rätt Lund uppmärksammat flera grova brister i de voljärer som finns i Stadsparken. Där hålls fåglar i fångenskap utan rätt experter som ser till dem. Bristerna har resulterat i anmälningar till både länsstyrelse och polis. I samband med anmälan till polisen skrev Djurens Rätt Lund en debattartikel om bristerna.

Då kommunen inte reagerade på kritiken skickade Hannah Blücher, Djurens Rätt Lunds vice ordförande, in ett medborgarförslag till kommunfullmäktige där hon uppmanade kommunen att avveckla voljärerna.

Men när politikerna i Lunds kommun ett år senare tog upp frågan blev det avslag - endast Feministiskt initiativ, med en ersättarplats i nämnden och därför utan rösträtt på mötet, ville avveckla voljärerna rapporterar Sydsvenskan.

Läs hela Djurens Rätt Lunds uttalande till beslutet här

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: