Djurens Rätt
08 June 2018

Volkswagen lovar upphöra med djurförsök för bilavgaser

Det var tidningen New York Times som kunde avslöja hur Volkswagen, BMW och Daimler finansierat djurförsök där apor utsattes för bilavgaser i ambitionen att motbevisa att bilavgaser är cancerframkallande. Försöken avslutades senare utan att något resultat uppnåddes.

Men nu meddelar Volkswagen att de inte längre kommer tillåta att djurförsök används så länge inte lagstiftningen kräver detta.

"Volkswagen explicitly distances itself from all forms of animal abuse. In the future, we will rule out all testing on animals, as long as there are no pressing — such as legal — reasons that would make this necessary."

Det här gör Djurens Rätt

Genom koalitionen European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) arbetar Djurens Rätt för att påverka EU:s lagstiftning när det gäller djurförsök i Europa. Genom koalitionen har vi också kontakt med organisationer runt om i Europa för att göra vår röst för djuren starkare. Skriv gärna under våra aktuella protester som gäller djurförsök i Europa.

I Sverige påbörjas det djurförsök på nästan 1 miljon djur om året. Många av försöken är plågsamma och medför ett stort lidande för djuren. Nederländernas regering har lanserat en plan om att till år 2025 fasa ut djurförsök och efterlyser ett samarbete med andra länder. Här kan Sverige fylla en viktig roll! Skriv under vårt upprop för att Sverige ska utarbeta en handlingsplan för utfasning av djurförsök och uppmana regeringen att göra Sverige ledande i arbetet med att utveckla djurfri forskning.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: