Djurens Rätt
04 March 2021

Webbinarium: Två år med nya djurskyddslagen - politikens roll för djuren

Den nya djurskyddslagen har tydliggjort att djur har rätt att bete sig naturligt och uttrycker att djur ska hållas och skötas på ett sådant sätt att deras välfärd främjas. Nu när två år gått ställer vi oss frågan, vad betyder det att vi har en ny djurskyddslag? Räcker det, eller vad mer behöver hända?

För att reda ut begreppen deltar två experter på området: Frida Lundmark Hedman, filosofie doktor, adjunkt i djurskydd vid Sveriges lantbruksuniversitet och Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket. I ett avslutande panelsamtal deltar också riksdagsledamot Marléne Lund Kopparklint (M) och Djurens Rätts etologer Anna Harenius och Linda Björklund.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: