Djurens Rätt
25 November 2013

WTO fastslår EU:s förbud mot sälprodukter

EU-parlamentet röstade den 5 maj 2009 med stor majoritet för ett förbud mot handel med sälprodukter i unionen. Sedan dess har Norge och Kanada i olika omgångar försökt riva upp förbudet, och så sent som i oktober i år fastslog en EU-domstolen förbudet legitimitet.

Sälpälsbranschen hade därmed uttömt sina möjlighet inom EU:s juridiska system, men överklagade istället beslutet till Världshandelsorganisationen, WTO. Och idag fastslog WTO förbudet, trots att de ansåg att EU med förbudet har brutit mot internationella handelsavtal.

I sitt yttrande konstaterar WTO att förbudet förvisso bryter mot antagna handelsöverenskommelser, men att förbundet ändå är legitimt på grund av den upprördhet som Kanadas säljakt skapar i Europa.

WTO skriver att "the EU Seal Regime does not violate Article 2.2 of the [Technical Barriers to Trade] Agreement because it fulfills the objective of addressing EU public moral concerns on seal welfare to a certain extent, and no alternative measure was demonstrated to make an equivalent or greater contribution to the fulfillment of the objective".

Båda parter, sälpälsbranschen och EU, har 60 dagar på sig att överklaga WTO:s beslut.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: