Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Familjedjur/Vanliga_frågor
Organisation

Förslagslådan

Har du en idé, tanke eller ett förslag som du tror kan bidra till att Djurens Rätt blir en starkare organisation? Då vill vi veta det!

 

Förslagslådan finns till för att du som medlem i organisationen ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt kunna bidra med dina idéer.
Skicka dessa till e-post: 
forslag@djurensratt.se.   

Vi går igenom inkomna förslag löpande och återkopplar till dig när ditt förslag är hanterat.