Djurens Rätt
Från vänster: Sofia Leander, Nathalie Söderström, Coral Ricote Lajusticia, Francesca Vilches, Benny Andersson, Linn Åkesson, Moa Ranum, Sebastian Wiklund.
djurensratt-se/personal/Ledningsgruppen/LG_varkonklav24_hogupplost_1
Organisation

Ledningsgruppen

Djurens Rätts ledningsgrupp består av följande personer.

Benny Andersson

Generalsekreterare
E-post: benny.andersson@djurensratt.se

Medlem och ideellt engagerad sedan 1997. Anställdes 2000. Arbetade inledningsvis med utbildning av och stöd till Djurens Rätts medlemmar och lokalorganisationer. Var under flera år kampanjchef för Djurens Rätt där han initierade och ledde organisationens arbete med sommarturné och Facebook. Var så fram till 2010 för att därefter gå in i rollen som generalsekreterare. Har därefter bland annat utvecklat organisationens medlemsrekrytering, insamling och påverkansarbete gentemot företag. Sitter sedan 2019 i styrelsen för Eurogroup for Animals och sedan 2020 i styrelsen för World Federation for Animals.

Benny arbetade tidigare som banktjänsteman. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst rörande verksamhetsutveckling, kampanjstrategi och internationella samarbeten. 

LinkedIn | Twitter | Benny på jobb.djurensratt.se

Iva Terve

Operativ chef
E-post: iva.terve@djurensratt.se

Medlem sedan 2013 och anställdes 2017. Arbetade inledningsvis med planering och genomförande av Djurens Rätts sommarturné. Har sedan dess arbetat som HR-ansvarig under flera år, men är sedan hösten 2023 vikarierande operativ chef. Har under åren arbetat med att bygga ut och utveckla organisationens arbete inom främst HR, i synnerhet arbetsområdena arbetsmiljö, rekrytering och administration.

Iva har tidigare arbetat med HR och ekonomi inom bland annat bemanningsbranschen. Hon har en kandidatexamen inom personalvetenskap från Göteborgs universitet. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst i frågor som rör ekonomi, personalfrågor och ledningsfrågor.

Iva på jobb.djurensratt.se

Sara-Maria Westerlund

Operativ chef

Medlem sedan 2007 och ideellt engagerad 2009. Anställdes 2011. Arbetade inledningsvis med planering och genomförande av Djurens Rätts sommarturné. Har sedan dess arbetat som enhetschef men är sedan 2020 operativ chef. Har även suttit i arbetsgivarorganisationen IDEA:s styrelse 2019-2020, nuvarande Fremia.

Sara-Maria har under sina många år inom organisationen haft mycket fokus på utveckling och effektivisering. Främst internt vad gäller administration, ekonomihantering och personalfrågor. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst i frågor som rör ekonomi, personalfrågor och ledningsfrågor.

Sara-Maria är föräldraledig t.o.m. hösten 2024.

Coral Ricote Lajusticia

Kampanjchef
E-post: coral.ricote@djurensratt.se 

Medlem och ideellt engagerad sedan 2017. Anställdes 2017. Arbetade inledningsvis med planering och genomförande av Djurens Rätts sommarturné, under tre somrar som turnécoach och sedan som ansvarig projektledare. Är idag chef för kampanjer och engagemang. Primära ansvarsområden är att leda och samordna Djurens Rätts kampanjarbete på nationell såväl som internationell nivå, samt mobilisering och utbildning av volontärer.

Coral har en bakgrund inom pedagogik. Var under flera år ideellt engagerad i ledande djurrättsorganisationer i Spanien och Italien. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst rörande projektledning, kampanjstrategi och internationell erfarenhet.

Coral på jobb.djurensratt.se

Francesca Vilches

Ansvarig för växtbaserad utveckling
E-post: francesca.vilches@djurensratt.se

Medlem och ideellt engagerad sedan 2011. Anställdes 2015 som turnécoach för Djurens Rätts sommarturné, för att sedan bli ansvarig för konsumentfrågor. Är sedan 2020 del av ledningsgruppen. Har hunnit med att skriva en vegansk kokbok parallellt med att utveckla Djurens Rätts sajt för vegoinspiration. Väljvego.se är idag en av de mest välbesökta vegosajterna i Sverige.

Francesca har en utbildning inom kostvetenskap, samt har tidigare arbetat som säljare. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst rörande kommunikation, företagssamarbete, samt växtbaserad utveckling och innovation.

Linn Åkesson

Kommunikationschef
E-post: linn.akesson@djurensratt.se

Medlem och anställd sedan januari 2021. Är kommunikationschef och leder enheten som ansvarar för organisationens utåtriktade kommunikation. I detta ingår bl.a. mediakontakter, marknadsföring och arbete med Djurens Rätts kanaler i sociala medier. Djurens Rätt är idag en Sveriges mest framgångsrika aktörer när det kommer till engagemang och räckvidd i just sociala medier och har de senaste åren innehaft en stadig topplacering i Medieakademins årliga Maktbarometer.

Linn har en lång bakgrund inom TV-produktion och evenemang. Tillför kompetens i ledningsgruppen inom projektledning, kommunikation samt digitala och rörliga medier.

LinkedIn | Twitter | Linn på jobb.djurensratt.se

Moa Ranum

Insamlingschef
E-post: moa.ranum@djurensratt.se

Medlem och ideellt engagerad sedan 2009.  Anställdes 2015. Arbetade inledningsvis som ansvarig för Djurens Rätts lokala verksamhet i sydvästra Sverige, för att sedan bli insamlingschef.

Arbetade tidigare med att införa och utveckla ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Den bakgrunden har bidragit till att nivån på organisationens interna rutiner höjts och effektiviserats. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst rörande organisationskännedom, arbetsmiljöfrågor och medlemsrekrytering.

Moa på jobb.djurensratt.se

Nathalie Söderström

Enhetschef för företagsrelationer
E-post: nathalie.soderstrom@djurensratt.se

Medlem sedan 2015. Anställdes 2017 och har sedan dess arbetet med Djurens Rätts företagsarbete. Blev teamledare för företagsrelationer 2019 och tillträdde som enhetschef för företagsrelationer 2023. Har under åren jobbat med att utveckla organisationens påverkansarbete gentemot företag både i Sverige och globalt och har tillsammans med sitt team fått närmare 150 företag att inkorporera olika djurvälfärdspolicyer i sitt hållbarhetsarbete. Fokuserar på Djurens Rätts globala arbete och jobbar nära organisationerna inom Open Wing Alliance.

Nathalie har tidigare bland annat jobbat inom resebranschen. Hon har en filosofie kandidatexamen inom statsvetenskap. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst rörande företagspåverkan, strategier och internationella kontakter.

LinkedIn | Twitter | Nathalie på jobb.djurensratt.se

Sebastian Wiklund

Samhällspolitisk chef
E-post: sebastian.wiklund@djurensratt.se

Medlem och anställd sedan 2018. Primära ansvarsområden är att leda och fördela arbetet inom enheten som ansvarar för samhällspolitik och sakfrågor, samt att bygga relationer till politiker och beslutsfattare med syfte att få gehör för Djurens Rätts frågor. Sebastian ingår i Kommerskollegiums referensgrupp för handel och djurskydd.

Sebastian innehar en magisterexamen i statskunskap och var innan arbetet hos Djurens Rätt bland annat heltidspolitiker som gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholm stad. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst rörande politisk sakkunskap och civilsamhällesfrågor.

Twitter | Sebastian på jobb.djurensratt.se

Sofia Leander

Chef verksamhetsstöd
E-post: sofia.leander@djurensratt.se

Medlem sedan 1998. Anställdes 2005. Arbetade med kampanjer och volontärstöd. Ideellt engagerad i samband med studier och annat arbete 2009-2017. Återvände som anställd inom verksamhetsstöd 2017, och tillträdde som enhetschef 2020.

Sofia har en lång bakgrund av djurrättsarbete, bland annat från Storbritannien och USA. Tillför kompetens i ledningsgruppen främst rörande organisationskännedom och administrativ optimering.

Sofia på jobb.djurensratt.se