Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Familjedjur/Familjedjur_1
Fondansökan

Systrarna Panofskys minnesfond

Systrarna Panofskys minnesfond är en fond som kan ge stöd till medlemmar i Djurens Rätt som tar hand om övergivna djur. Det kan vara för att rädda enskilda djurindivider eller grupper av djur, där fonden kan ge bidrag till vård och rehabilitering. 

Gåvor - var med och hjälp utsatta djur!

Fonden är helt finansierad av vänliga gåvogivare, så vill du sätta in en gåva till Systrarna Panofskys minnesfond till bankgirokonto 5498-8845 så tas den emot med stor tacksamhet. Vi söker också regelbundna sponsorer och faddrar till fonden.

Systrarna Panofskys minnesfond är fristående från Djurens Rätts verksamhet. Fram till 2016 bedrevs motsvarande verksamhet via Djurens Rätt under namnet Chickas Minnesfond.

Fondens syfte

Fondens syfte är främst att ge stöd till medlemmar i Djurens Rätt som tar hand om övergivna djur.

Medel ur fonden kan sökas för att täcka kostnader som uppkommit då medlemmar i Djurens Rätt tagit hand om övergivna djur, till exempel för veterinärvård vid sjukdom eller olycksfall, kastrering och märkning.

Om en ansökan gällande akut veterinärvård bifalls kan bidrag betalas ut i efterhand med kvitto som underlag. Medel att täcka åtgärder som inte är akuta betalas direkt av fonden mot faktura.

Varje fall prövas enskilt och medlen är begränsade, alla ansökningar kan tyvärr inte beviljas.

Handläggningstiden är vanligen en vecka för fullständig ansökan, men kan bli längre om ansökan måste kompletteras.

Är djuret i akut behov av hjälp som du inte själv kan tillhandahålla rekommenderar vi att du vänder dig till Polisen eller ett djurhem eller en omplaceringsverksamhet ur denna lista.

Personer med djurförbud kan inte söka medel ur fonden.

Som bidragstagare ur fonden förbinder du dig att:

  • Innan ansökan görs anmäla det upphittade djuret till Polisen.
  • Fullfölja den uppföljning av fallet som Djurens Rätt efterfrågar.
  • Tillhandahålla dokumentation av fallet och bilder av djuret att användas av Djurens Rätt offentligt i folkbildande och opinionsbildande syfte, med målet att minska antalet djur som överges och far illa.
  • Meddela behandlande veterinär att Djurens Rätt ska kunna få information från djurets journal.
  • Omplacera det övergivna djuret på ett ansvarsfullt sätt. Till exempel genom samarbete med någon av omplaceringsverksamheterna som finns listade på vår webbplats.
  • Om du själv ordnar omplaceringen, ska djurets nya familj förbinda sig att hålla djuret försäkrat och (beroende på djurslag) vaccinerat.
  • Är det övergivna djuret en okastrerad katt eller hund förbinder sig bidragstagaren att ombesörja kastrering på fondens bekostnad så fort djurets hälsa tillåter.
Kontakta oss

Skicka in fondansökan

Fyll i informationen i formuläret så återkommer vi till dig.

En katt och hund tillsammans.

Ansökan

Kontaktuppgifter

Vilket djur gäller ansökan?

En upphittad djurindivid

Åtgärder

Information om den behandlande veterinären/kliniken

För att kunna hjälpa dig med ditt ärende och informera dig om vårt arbete för djuren sparar vi de uppgifter du lämnar. Det gör vi enligt dataskyddsförordningen vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till någon annan. Läs mer i vår integritetspolicy.