Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_25
Testamente

Låt ditt testamente hjälpa djuren

Vill du vara med och ge djuren en starkare röst även i framtiden? Ett enkelt sätt att göra det är att inkludera en gåva till Djurens Rätt i ditt testamente.

Djurens Rätt har arbetat för djuren sedan 1882. Vi är en av världens ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer. Vi belyser problem inom djurhållningen, presenterar lösningar och åstadkommer konkret förändring.

Mer än en tredjedel av de gåvointäkter vi får kommer just via testamenten. Dessa gåvor är därmed en förutsättning för att en stor del av vår verksamhet alls ska kunna bli av och vi är så tacksamma för varje gåva. Låt även ditt testamente göra skillnad för djuren.

Här nedan kan du välja olika sätt att komma igång med ditt testamente. Alla alternativen är kostnadsfria och du förbinder dig inte till något. 

djurensratt-se/fokusområden/Minkar/mink_glad_1

Skriv testamente online

Genom vårt samarbete med juristbyrån Lawly kan du enkelt skriva ditt testamente direkt via vår webbsida. Det är kostnadsfritt och blir juridiskt korrekt. Om du inkluderar Djurens Rätt står vi för kostnaden för förvaringen av testamentet. 

Skriv testamente nu
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_24

Juridisk rådgivning

Om det dyker upp några frågor eller funderingar längs med vägen finns Lawlys jurister tillgängliga i chatten eller på nummer 08-721 75 55. Du kan också boka in ett kostnadsfritt inledande 15 minuter långt möte.

Boka samtal med jurist
djurensratt-se/fokusområden/Familjedjur/Vanliga_frågor

Få info hemskickad

Djurens Rätt har tagit fram information om att skriva testamente, samt mallar som visar hur ett testamente kan se ut. Vi skickar gärna hem detta till dig, utan kostnad. Fyll i formuläret här nedan.

Testamente

Vill du få hem information om att skriva testamente?

Nu kan du beställa information om hur det går till att skriva testamente! Fyll enkelt i dina uppgifter så skickar vi hem detta till dig, helt utan kostnad!

djurensratt-se/fokusområden/ko_kalv/Ko_och_kalv_5

Beställ testamentesinfo

Beställarens uppgifter

Personnummer, t.ex. ååmmdd-nnnn

För att kunna hjälpa dig med din beställning sparar vi de uppgifter du lämnar. Det gör vi enligt dataskyddsförordningen vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till någon annan. Läs mer i vår integritetspolicy.

djurensratt-se/insamling/Testimonials/Berit_Funke_Testator_2
Berit Funke

Jag hörde av mig till Djurens Rätt och fick ett jättebra bemötande. Jag fick förklarat för mig hur jag kunde dela upp det om jag ville, men jag valde att ge allt till organisationen. Jag tycker att de gör ett bra jobb och förmedlar sitt budskap på ett bra sätt.

För mig är det viktigt att det går till djuren. Och det känns bra att ha allt klart. Då vet jag att det hamnar där det ska och behöver inte tänka på det något mer.

LAWLY

Om Lawly

Lawly är en juristbyrå som är specialiserad inom familjerätt och testamenten. Med deras hjälp kan du enkelt skriva ett personligt anpassat och juridiskt korrekt testamente på din dator, läsplatta eller mobil. Om det uppstår några frågor medan du fyller i testamentet finns Lawlys jurister tillgängliga i chatten eller via telefon.

djurensratt-se/personal/portratt_personal/liv_linder_kontakt_testamente
Testamente

Kontakt

Kontakta gärna Djurens Rätts ansvariga för testamenten och arv, Liv Linder, för mer information. Post som rör arv till Djurens Rätt skickas till adressen nedan.

 • Email: liv.linder@djurensratt.se 
 • Tel: 08-555 914 28
 • Adress: Djurens Rätt, Liv Linder, Box 7023, 402 31 Göteborg

   

Fria hönor i sommarlandskap.
Testamente

Vanliga frågor & svar

djurensratt-se/fokusområden/Familjedjur/Familjedjur_5
Testamente

Ja, både organisationens namn & nummer

Ange “Djurens Rätt, organisationsnummer 802002-4496.”
Skriv in organisationens namn samt organisationsnummer i ditt testamente. Organisationsnumret fungerar som ett personnummer och ändras aldrig, till skillnad från till exempel adress. 

Kritetier för vittnen

 • Vittnena ska ha fyllt 15 år och vara vid full psykisk hälsa.
 • ​​​​​Vittnena får inte vara arvtagare, det vill säga få en del av arvet. De får heller inte vara släkt med någon arvtagare. Framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare till arvtagaren får heller inte vara vittne. 
 • Vittnen får inte vara gift med, sambo med eller släkt med testatorn. De får heller inte vara släkt med testatorns eventuella make, maka eller sambo.

Vittnen har flera uppgifter

 • Vittnena behöver inte läsa eller känna till innehållet i testamentet, men de måste veta att det är ett testamente som de bevittnar.
 • Vittnena ska vara med och se på när testatorn (den som testamenterar) undertecknar testamentet. Testamentet ska undertecknas av två vittnen, vid ett och samma tillfälle och på samma plats.
 • Intyga att testatorns namnunderskrift är korrekt och att denna har skrivit testamentet av fri vilja och vid full psykisk hälsa.
 • Kontrollera att testamentet är korrekt daterat.
 • Kontrollera att testatorn har skrivit under på sista sidan och signerat eventuella övriga sidor.
 •  Skriva under testamentet. Till varje underskrift ska finnas namnförtydligande och personnummer. Ovanför underskrifterna ska det finnas en s.k. vittnesmening som talar om vad det är som vittnena intygar. Vittnesmeningen kan till exempel formuleras så här: ”Vi, särskilt anmodade och samtidigt närvarande vittnen, intygar härmed att ..testatorns namn.. denna dag med sunt och fullt förstånd och av fri vilja förklarat att det ovanstående utgör dennas yttersta vilja, samt att denna själv har skrivit sitt namn därunder.”
djurensratt-se/om/kontakt/foretag
Testamente

Förvara hos en tredje part

Observera att det är testamentesoriginalet som gäller. Hur du förvarar det är därför av stor vikt. Ett bra tips är att ta flera kopior på testamentesoriginalet. På dem antecknar du var originalet finns. Förvara kopiorna på olika platser.

Hos en oberoende tredje part
Testamentesoriginalet bör förvaras hos en oberoende så kallad tredje part som inte har några intressen i testamentet, det vill säga en person som inte är legal arvinge, som inte erhåller arv genom testamentet och som inte heller får sitt arv begränsat genom testamentet. Som exempel kan testamentet förvaras hos en väletablerad jurist- eller begravningsbyrå som erbjuder denna typ av tjänster. Det finns juristbyråer inom familjejuridik som specialiserar sig på att erbjuda förvaring och bevakning av testamenten. De samkör sina register regelbundet mot dödsfallsregistret och garanterar att testamentet kommer till testamentsexekutorn eller dödsboet inom trettio dagar efter dödsdagen.

Detta gäller normalt endast personer folkbokförda i Sverige, men det finns motsvarande tjänster om man är folkbokförd utomlands.

djurensratt-se/illustrationer/kontakt_logo2
Testamente

Djurens Rätt tar ansvar för hemmet

Djurens Rätt ser till att ditt hem töms och städas. Om det är en bostadsrätt eller fastighet som testamenterats till Djurens Rätt så säljs den.

Vill du att något särskilt ska göras med dina personliga tillhörigheter så ange gärna det i testamentet eller i en bilaga till det. Finns det inga särskilda önskemål så brukar vi låta anhöriga välja ut det som de vill behålla, och det som inte kan säljas skänks bort. Den eventuella vinsten går då till Djurens Rätt.

Allt av värde kan testamenteras till Djurens Rätt.

djurensratt-se/fokusområden/Familjedjur/Familjedjur_18
Testamente

Ordna ett nytt hem

Ordna så att någon kan ta hand om dina djur. Vi rekommenderar starkt att alla som har ansvar för djur ordnar så att någon annan kan ta hand om dem ifall något skulle hända. Det är också bra att ha lättillgänglig information både i sin plånbok och till exempel på en anslagstavla eller liknande i sitt hem, gärna i hallen.

Innehålla kontaktuppgifter
Informationen bör innehålla kontaktuppgifter till någon som kan ta hand om dina djur i en nödsituation samt information om dina djur. Detta är något som kan komma till nytta inte bara vid dödsfall utan även vid plötsligt sjukdom eller olycka. 

Ingen egen omplaceringsverksamhet
När Djurens Rätt får information om att en testator gått bort så har det gått minst ett par veckor. Det betyder att vi alltså inte kan ta hand om djur akut vid ett dödsfall. Vi har heller ingen egen omplaceringsverksamhet vilket innebär att vi måste ta hjälp av andra som arbetar med omplacering av djur i de fall vi ombeds vara behjälpliga med att hitta ett nytt hem åt djur.

En ordlista med begrepp som kan vara bra att känna till

 • Allmänna arvsfonden – en svensk statlig fond dit medel tillfaller från de dödsbon som inte har någon arvtagare. Alltså i de fall då varken testamente eller arvsberättigad släkting finns.
 • Arvinge – är den som ärver enligt lagens arvsordning (se nedan).
 • Arvsordning – det finns tre s.k. arvsklasser, enligt vilka arv fördelas. Första arvsklassen är bröstarvingar, det vill säga den avlidnas barn och barnbarn. Finns inga barn eller barnbarn fördelas arvet i stället till andra arvsklassen, vilken utgörs av den avlidnas föräldrar. Om inte föräldrarna är i livet, ärver den avlidnas syskon, eller deras barn i deras ställe. Finns varken föräldrar, syskon eller syskonbarn fördelas arvet enligt tredje arvsklassen, som utgörs av den avlidnas far- och morföräldrar, samt föräldrars syskon. Om ingen av dessa är i livet, finns ingen mer lagstadgad arvsrätt för släktingar. Kusiner ärver inte varandra. Och om det inte heller finns något testamente, går arvet till allmänna arvsfonden (se ovan).
 • Arvtagare – den som ärver. Kan vara genom testamente eller enligt arvsordningen.
 • Bouppteckning – förteckning över den avlidnas arvingar samt dödsboets samtliga tillgångar och skulder.
 • Bröstarvinge – bröstarvingar är en arvsrättslig term för avkomlingar i rakt nedstigande led, det vill säga barn samt barnbarn och barnbarnsbarn. Ett barnbarn blir bröstarvinge i sin förälders ställe om föräldern dött.
 • Dödsbo – en avliden persons samtliga tillgångar och skulder.
 • Enskild egendom – kan anges i ett testamente då den som testamenterar önskar att den som ärver inte ska dela arvet med make, maka eller sambo vid bodelning vid skilsmässa eller dödsfall.
 • Fri förfoganderätt – (jämför full äganderätt) testamentstagaren får disponera sin andel av arvet helt fritt under sin livstid men däremot inte testamentera bort den eller skänka bort en stor del. Detta är huvudregeln när makar ärver varandra, och det innebär att det som sedan återstår av den andelen, när den som ärvt med fri förfoganderätt avlider, går till den först avlidnas arvingar.
 • Full äganderätt – (jämför fri förfoganderätt) arvet får disponeras helt fritt av testamentstagaren och även tas upp i dennas testamente. Om full äganderätt inte nämns i testamentet gäller normalt fri förfoganderätt.
 • Kvarlåtenskap – den egendom som en avliden person lämnar efter sig. Om den avlidna var gift eller sambo menas med kvarlåtenskap den egendom som står till arvingarnas förfogande efter bodelning.
 • Laglott – utgör hälften av hela arvet. Laglotten är vad bröstarvingarna minst har rätt till, oavsett vad som står i ett eventuellt testamente. Den som har barn (oavsett antal) kan alltså själv välja hur den andra halvan av arvet ska fördelas.
 • Legat – något bestämt som ges bort genom ett testamente, till exempel en möbel eller en specificerad summa.
 • Särkullbarn – barn som inte är makars gemensamma. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död. Gemensamma barn måste vänta tills båda föräldrarna är döda.
 • Testamentstagare – den som ärver på grund av att den omnämns i ett testamente.
 • Testator – den som upprättar ett testamente.