Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Familjedjur/familjedjur_22
Djur som familjemedlemmar

Handel med familjedjur

Djur som lever med människor ska behandlas som älskade familjemedlemmar utifrån djurens behov. Djurens Rätt uppmanar alla som funderar på att dela sitt hem med djur att vända sig till omplaceringshem för hemlösa individer, istället för djuraffärer.

Så här arbetar Djurens Rätt för familjedjuren:

 • Informerar allmänheten om fördelar med adoption av hemlösa djur och sprider kunskap om djurens behov. Djuraffärer bäddar för impulsköp av levande djur.
 • Sätter press på politiker och myndigheter i frågor som rör familjedjuren. Djurens Rätt driver frågan om att inrätta en positiv lista över vilka djurarter som är lämpliga att ha som familjedjur, och ett stopp av försäljning av levande djur i butik.
 • Arbetar i samarbete med Rädda Djuren-klubben, för barn upp till 13 år med syfte att öka empatin för djur. 
 • Gör det enklare att hitta till seriösa organisationer som omplacerar hemlösa djur, via omplaceringsregistret.
djurensratt-se/fokusområden/Familjedjur/familjedjur_21

Problemen med försäljning i djuraffärer

Impulsköp

Djuraffärer med levande djur bäddar för impulsköp. Det låga priset för exempelvis fiskar, och mindre gnagare, gör det för lätt att ersätta en avliden individ med en ny. Att djuren framställs som lättskötta kan förväxlas med att det inte behövs kunskaper om deras behov när burar eller akvarium införskaffas. När det gäller fiskar är skötseln egentligen mycket komplicerad, då vattenkvalitet, gruppsammansättning samt akvariets volym och inredning, alla är viktiga aspekter för att fiskar ska må bra.(1)

Det finns idag alltför många djur som är inköpta ogenomtänkt. Plötsligt blir familjedjuret en börda och/eller en utgift som är för stor att bära. Hundar blir vanligen hemlösa på grund av sociala orsaker som till exempel en ändrad familjebild. Men andra djur som kaniner, gnagare och exotiska djur släpps alltför ofta ut i naturen utan att kunna klara sig själva, vilket också ökat under coronapandemin.(2) Har de tur hittas de av ideella hjälpverksamheter, men ofta får de en oviss framtid med risk för tidig död.

Bristfällig information

I djuraffärer är informationen ofta bristfällig om varje individs tid innan djuren kom till butiken, hur de föddes upp och varifrån de kommer. De kan ha importeras från andra länder, sålts via grossister till djurhandeln och som i sin tur sedan säljer dem till privatpersoner. De kan ha fötts upp under okända förhållanden, smugglats, transporterats och fraktats från ett ställe till ett annat, och många djur kan ha fått sätta livet till på vägen. Det finns ett krav att den som driver djurbutiken ska ha genomgått en utbildning, men det finns inga krav på att de som arbetar där ska kunna något om djur.(3) Det här kan tyvärr leda till  bristande skötsel på plats i butiken och/eller felaktiga råd till köpare.

 • Om du ser misskötsel i en djuraffär, anmäl det till Länsstyrelsen.
 • Köp inte – adoptera ett hemlöst djur! Ska djur födas upp ska uppfödaren leva med dem i ömsesidighet och se till att deras behov tillfredsställs vid en försäljning, men eftersom det finns så många hemlösa djur kan det vara svårt att rättfärdiga uppfödning över huvud taget.

Handel med exotiska djur

I djurbutiker finns ofta exotiska djur som fiskar, groddjur eller ödlor. Eftersom exotiska djur i många fall kommer från varmare klimat riskerar de att inte trivas i Sverige, och det är svårt att återskapa deras naturliga miljö.(4) Djurens Rätt avråder från att exotiska djur hålls som familjemedlemmar och arbetar för en begränsning över vilka arter som får hållas i fångenskap – en så kallad positiv lista. Det är få som har tillräcklig kunskap om de här djurarterna för att skötseln ska bli optimal.

Exotiska djur som ödlor, groddjur och ormar kan också riskera att vara vildfångade, insmugglade eller bära på någon sjukdom. Vildfångade djur kan ha transporterats till Sverige under svåra förhållanden, och fångstmetoderna kan ibland vara skadliga för både djur och omgivning. År 2018 hittades 900 reptiler och groddjur i mycket dåligt skick, och det antas att de delvis var ämnade för försäljning inom Sverige.(5)

För att kunna förhindra att djuret mår dåligt krävs också att djurens skötare känner igen och förstår när djuret visar tecken på negativa tillstånd som smärta, rädsla eller vantrivsel.(4) Det kan vara svårare hos exotiska djur som inte har avlats för att vara med människor, till skillnad från exempelvis hundar. Det finns också stora svårigheter att hitta god veterinärvård för sådana djur.

Har du kunskap nog finns det flera hemlösa djur som behöver din hjälp. Adoptera istället för att köpa familjedjur.

djurensratt-se/fokusområden/Familjedjur/familjedjur_20
 1. Jordbruksverket. Hemsida: https://jordbruksverket.se/djur/ovriga-djur/fiskar-kraftdjur-och-blotdjur/vattenlevande-djur-for-sallskap-eller-prydnad Sidan besökt 2023-12-14.
 2. TV4 (2021) Hemsida: https://www.tv4.se/artikel/6ALkwAeqi7Z4fFgCpdtIHY/larmet-allt-fler-kaniner-oeverges-och-dumpas Sidan besökt 2023-12-14.
 3. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:15) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby, saknr L 80.
 4. Warwick C. m.fl. (2018) Exotic pet suitability: understanding some problems and utilizing a labeling system to aid animal welfare, environment, and consumer protection. Journal of Veterinary Behavior 26: 17–26.
 5. SVT (2018) Hemsida: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/beslagtagna-djur-ska-omplaceras Sidan besökt 2023-12-14.