Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/djur_som_underhallning/djur_som_underhallning_25
Djur som underhållning

Djur på cirkus

På cirkus utnyttjas djur för att göra konster, och i många fall tvingas de resa långa sträckor i trånga utrymmen. Det behöver inte se ut så.

Så arbetar Djurens Rätt för djuren på cirkus:

  • Informerar allmänheten om varför djur inte ska ses som underhållning, och vad en kan göra åt det.
  • Sätter press på politiker och myndigheter i frågor som rör djuren. Djurens Rätt har exempelvis varit drivande i arbetet för förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus, och arbetar vidare för att begränsa antalet djurarter på cirkus genom en positiv lista.
  • Arbetar i samarbete med Rädda Djuren-klubben, för barn upp till 13 år, med syfte att öka empatin för djur.
djurensratt-se/fokusområden/djur_som_underhallning/djur_som_underhallning_23

Problemen med djur på cirkus

Cirkusens verksamhet bygger på att den befinner sig på resande fot, och på att djuren som finns på cirkusar gör konster för publiken. Båda dessa faktorer kan bidra till problem för djuren. Resandet och de omständigheter som transporten innebär kan orsaka stress hos djuren,(1, 2) och deras utevistelse blir begränsad till små, tillfälliga inhägnader. 

De konster som djuren förmås att göra är ofta onaturliga för dem, och kan i vissa fall ge skador. Exempel på detta är bakbensstående för elefanter, något som endast undantagsvis utförs i frihet och som kan ge ledskador om det görs ofta.(3)

Djurens Rätt arbetar för att djur på cirkus ska förbjudas. Bland annat deltog Djurens Rätt i den internationella kampanjen Stop circus suffering 2021, och bidrog till att mer än 1 miljon namnunderskrifter samlades in om förbud mot cirkus med vilda djur.

Heltäckande lagstiftning behövs

Det finns ingen förteckning över vilka djur som får visas på cirkus, men det finns en lista i djurskyddsförordningen över vilka djur som inte får visas på cirkusar.(4) Djurens Rätt ser det som problematiskt, eftersom branschen kan få för sig att testa nya arter som inte redan är förbjudna. I stället behövs en positiv lista där enbart domesticerade arter finns med, och att det blir svårare att ha djur på cirkus överlag. Cirkus är roligare utan utnyttjande av djur. 

Inför årets första föreställningar i Sverige ska länsstyrelserna alltid göra en inbesiktning och kontrollera cirkusarna. Länsstyrelsen sköter också  djurskyddskontroller om brister anmäls från allmänheten.(5) De djur som turnerar med cirkusar i Sverige tvingas dock uppträda utomlands ibland, när det är vinter i Sverige. Detta bidrar till att svenska myndigheter saknar insyn och kontroll över vilka träningsmetoder som används för att förmå djuren att utföra konsterna. Därför behövs heltäckande lagstiftning inom åtminstone hela EU.

djurensratt-se/fokusområden/djur_som_underhallning/djur_som_underhallning_7
Stöd oss

Hjälp oss att förbjuda djur på cirkus!

Djurens Rätt arbetar för att inga djur ska utsättas för någon form av utnyttjande för människans skull. Hjälp oss i arbetet!

Bli månadsgivare
  1. Brown, J. L. (2000) Reproductive Endocrine Monitoring of Elephants: An Essential Tool for Assisting Captive Management. Zoo Biology 19: 347–367.
  2. Fowler M. E. (2000) The influence of behavior on the health and well-being of camels and their handlers. Journal of Camel Practice and Research 7(2): 129–142.
  3. Clubb R. & Mason G. (2002) A review of the welfare of zoo elephants in Europe.A report commissioned by the RSPCA.
  4. Djurskyddsförordning (2019:66).
  5. Jordbruksverket. Hemsida: https://jordbruksverket.se/djur/ovriga-djur/uppvisningsdjur/cirkusdjur Sidan besökt 2023-12-14.