Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/djur_som_underhallning/djur_som_underhallning_16
Djur som underhållning

Djurparker

På djurparker hålls djur i begränsade utrymmen för att vara ambassadörer för sin art. Det utsätter vilda djur för lidande, men det behöver inte se ut så.

Så arbetar Djurens Rätt för att begränsa djurparkerna:

  • Informerar allmänheten om varför djur inte ska ses som underhållning, och vad en kan göra åt det.
  • Sätter press på politiker och myndigheter i frågor som rör djuren. Djurens Rätt arbetar exempelvis för att begränsa antalet djurarter i fångenskap genom en positiv lista. 
  • Arbetar i samarbete med Rädda Djuren-klubben, för barn upp till 13 år, med syfte att öka empatin för djur.
djurensratt-se/fokusområden/djur_som_underhallning/djur_som_underhallning_9

Problemen med djurparker

Djurparker finns främst för att människor vill titta på djur på nära håll, på ett billigt och bekvämt sätt. Detta är sällan tydligt, utan istället sägs huvudsyftet vara att bevara hotade arter och utbildning. Att skydda djuren i sin naturliga miljö, och att lära barn om djur på ett bättre sätt i skolan, vore bättre lösningar än vilda djur i bur. I vissa fall kan ett avelsprogram i fångenskap vara nödvändigt, men då bör inte djuren visas upp för allmänheten. Att tillåta åskådare i närheten av vilda djur i fångenskap orsakar ofta stress vilket kan försämra möjligheten för dem att få ungar.(1)

Trängsel leder till beteendestörningar

Djurparkslivet berövar djuren deras frihet, och medför flera hot mot deras hälsa och välbefinnande. Begränsade utrymmen och otillräcklig stimulans kan leda till stereotypa beteenden, det vill säga betendestörningar. Det kan vara att vagga från sida till sida eller att gå i cirklar. Detta kan drabba djur som inte kan få utlopp för sina naturliga beteenden i fångenskap, exempelvis djur av arter som i det vilda rör sig över stora ytor som elefanter(2) eller delfiner.

Många av djurarterna som lever i svenska djurparker är också anpassade till ett helt annat klimat än Sveriges. Under vintersäsongen hålls därför dessa djur inomhus, vilket ytterligare begränsar deras miljö.(3, 4)  Exempel på sådana arter är elefanter och schimpanser.

Det finns fortsatt ett delfinarium i Sverige där delfiner tränas att utföra konster, medan sådana börjat förbjudas i andra länder.

 

Återkommande skandaler

Nästan varje år sker minst en skandal på en av Sveriges djurparker. Det kan vara allt ifrån att djur rymmer, att individer med namn dödas kallblodigt, eller att djurskötare dödas av djuren de tagit hand om. Under 2022 var skandalerna så många att det föranledde stora granskningar i media,(5) där Djurens Rätt fick möjlighet att uttala sig om vad som behöver förändras. Avrättningen av schimpanserna Santino, Manda, Torsten och Linda, och skadeskjutningen av Selma, har fått fler att börja ifrågasätta djurparkernas värde i samhället, både på grund av tragedin för individerna och eftersom de var av en utrotningshotad art. Santino hade, långt innan sin död, börjat protestera mot att bli tittat på av besökare – genom att kasta stenar på dem.(6)

djurensratt-se/fokusområden/djur_som_underhallning/djur_som_underhallning_5
Stöd oss

Hjälp oss att avveckla djurparkerna!

Djurens Rätt arbetar för att djurparkerna som de ser ut idag ska avvecklas. Stöd oss i arbetet.

Bli månadsgivare
  1. Carlstead K. m.fl. (1999) Black Rhinoceros (Diceros bicornis) in U.S. Zoos: Behaviour, Breeding success and Mortality in Relation to Housing facilities. Zoo Biology 18: 35–52.
  2. Clubb R. & Mason G. (2002) A review of the welfare of zoo elephants in Europe. A report commissioned by the RSPCA.
  3. Bashaw M. J. m.fl. (2001) A survey assessment of variables related to stereotypy in captive giraffes and okapi. Applied Animal Behaviour Science 73: 235–247.
  4. Rees P. A. (2004) Low environmental temperature causes an increase in stereotypic behaviour in captive Asian elephants (Elephas maximus). Journal of Thermal Biology 20: 37–43.
  5. SVT (2022) Hemsida: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rymningar-och-olyckor-pa-svenska-djurparker Sidan besökt 2023-12-14.
  6. SVT (2012) Hemsida: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/apan-som-stenar-besokare Sidan besökt 2023-12-14.