Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Hönor/hönor_glad_4
Vad vi gör

Globalt arbete

Djurens Rätt arbetar globalt för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Vi strävar efter en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Då lidandet djur utsätts för inte hindras av nationsgränser, arbetar vi både lokalt och globalt för att göra största möjliga skillnad för djuren.

Även om Djurens Rätt har sin medlemsbas i Sverige så sker mycket av det övergripande arbetet internationellt. Djurens Rätt arbetar i flera olika länder och har en mängd internationella samarbeten för att effektivt kunna påverka t.ex. lagstiftning, företagspolicys och internationella handelsavtal.

Genom samarbete ökar också möjligheterna för att organisationer, kampanjer och projekt i olika länder ska nå sina mål. Här listas Djurens Rätts viktigaste samarbeten. Utöver dessa finns en rad informella samarbeten med organisationer runt om i världen.
 

djurensratt-se/fokusområden/ko_kalv/Ko_och_kalv_21

Eurogroup for Animals

Eurogroup for Animals är en paraplyorganisation med mer än 80 medlemsorganisationer som arbetar inom EU. Fokus ligger på att påverka politiker inom EU för att få till stånd ett bättre djurskydd. En stor del av den svenska djurskyddslagstiftningen grundar sig på direktiv och förordningar från EU.

Open Wing Alliance

Open Wing Alliance är en global koalition bestående av cirka 100 organisationer världen över som samtliga jobbar för att hönor och kycklingar ska få det bättre. Tillsammans har koalitionen åstadkommit mer än 3 000 företagslöften som innebär att de slopar burägg eller tar mer ansvar för kycklingarna genom European Chicken Commitment.

Fur Free Alliance

Fur Free Alliance är ett nätverk av organisationer som arbetar för att stoppa de grymheter som pälsindustrin utsätter djur för. Det gemensamma programmet Fur Free Retailer Program syftar till att ge konsumenter information om vilka modeföretag som aktivt tagit ställning för djuren och inte säljer eller marknadsför pälsprodukter.

World Federation for Animals

World Federation for Animals grundades 2021 av Djurens Rätt och 17 andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer. Syftet är att samla intresseorganisationer för djuren världen över och fokusera på viktiga politiska frågor som påverkar djur globalt, bl.a. genom påverkan gentemot FAO och andra FN-organ. Att djurskydd kommer med som ett av de globala hållbarhetsmålen är en uttalad målsättning.

Aquatic Animal Alliance

Aquatic Animal Alliance är en koalition av organisationer som arbetar för att fiskar och andra vattenlevande djur ska få leva sina liv fria från lidande. Fiskar är de djur som är absolut flest och har det sämst och i takt med att allt fler fiskfabriker etableras runt om i världen arbetar Djurens Rätt på att förbättra för fiskarna.

Stöd oss

Stöd globala arbetet för djuren!

För att vi ska kunna göra mer skillnad för de djur som är flest och har det sämst globalt behöver vi bli fler. Ditt stöd hjälper djuren!

Bli månadsgivare