Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/jord-till-bord/thegreendeal_02
EU

Jord till bord-strategin

I maj 2020 presenterade EU-kommissionen Jord till bord-strategin (på engelska “Farm to Fork Strategy”) som senare välkomnades av Europaparlamentet. Målet med strategin är bland annat tryggad livsmedelsförsörjning, hälsosammare mat, miljövänligare jordbruk och högre djurskydd. I den antagna strategin ingick en översyn av EU:s djurskyddslagstiftning.

Vad innebär översynen av djurskyddslagstiftningen?

EU:s djurskyddslagstiftning är sedan länge utdaterad och översynen efterlängtad. Ambitionen är att anpassa lagstiftningen till den senaste forskningen, bredda räckvidden, förenkla tillämpningen, och därmed göra EU världsledande inom djurskydd. Översynen består av fyra lagstiftningspaket som täcker in hela djurens livscykel:

  • Hållning av djur. Här inkluderas bland annat förslag om förbud mot burar inom EU:s livsmedelssystem, vilket går i linje med initiativet End the Cage Age som Djurens Rätt är en av initiativtagarna till.

  • Djurtransporter. Här väntas förslag om begränsade transporttider, maxtemperaturer och verktyg för digital spårning.

  • Slakt. Inkluderar förbud/utfasning av plågsamma bedövningsmetoder.

  • Djurskyddsmärkning. Märkning för att underlätta för konsumenter som vill köpa animaliska livsmedel med högre djurvälfärd.

Förlagen skulle presenteras under kvartal tre 2023, men i oktober stod det klart att EU-kommissionen backar från tre av fyra utlovade lagstiftningspaket. Förslagen som rör transport offentliggörs i december medan förslagen som rör hållning av djur, slakt och djurskyddsmärkning är uppskjutna på obestämd tid. Läs mer om EU-kommissionens svek här.

Vad kan du göra?

  • Bli medlem i Djurens Rätt och stötta arbetet för djuren.

  • Gör din röst hörd i EU-valet 2024. Nästa års EU-val kommer att äga rum i EU:s medlemsländer den 6-9 juni. I Sverige kommer valet att äga rum söndagen den 9 juni 2024.

Vi kommer att uppdatera denna sida löpande med information inför EU-valet.

djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/eu_kommissionen_1

Informationssatsning om den europeiska gröna given 

Under 2023 driver Djurens Rätt ett kommunikationsprojekt riktat till främst unga EU-medborgare i Sverige, med syfte att höja kunskapen om EU:s mål i den gröna omställningen. Ingången till temat är Jord till bord-strategin inom den europeiska gröna given, och några av de ämnen vi kommer fokusera på är en trygg livsmedelsförsörjning med minskat klimatavtryck, och behovet av ökat djurskydd.

Med våra kommunikationsinsatser ämnar vi att inspirera individer att agera i linje med den gröna strategin, genom att upplysa om hur konsumenter kan göra hållbara val för djuren, miljön, folkhälsan och samhället. Sedan 2006 anordnar Djurens Rätt en omfattande sommarturné som besöker festivaler runt om i Sverige. Under årets sommarturné involverar Djurens Rätt relevanta ämnen från temat som ett av sommarturnéns huvudinnehåll.

Under Almedalsveckan anordnade Djurens Rätt tre seminarier med riksdagsledamöter, EU-parlamentariker, partiernas ungdomsförbund och företag. De finns att se i efterhand på Djurens Rätts Youtube-kanal.

Livepodd

Ett grönare EU

Den 14 november arrangerade Djurens Rätt en livesänd podcast på Youtube på temat "Ett grönare EU" som en del av kommunikationsprojektet. 

Under den livesända podcasten berättade Djurens Rätts politiska experter Sebastian Wiklund och Matilda Antti om det viktigaste som händer just nu i EU för djuren. De utgår från lyssnarnas frågor och introducerar den gröna given, djupdyker i vad som sker med den nya djurskyddslagstiftningen som utlovats samt förklarar hur EU påverkar livet för miljarder djur varje dag.

Livepodd

Lyssna på poddavsnittet

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen

Medfinansierat av Europeiska unionen. Synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens och utgör inte Europeiska unionens eller EU-kommissionens officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten tar något ansvar för dessa.