Djurens Rätt
08 June 2016

Datormodeller istället för djurförsök

Beräkningsverktygen kan användas vid riskbedömning av industrikemikalier och läkemedel och målet är att datoriserade beräkningsverktyg på sikt ska kunna ersätta djurförsök helt även om detta ligger många år fram i tiden.

– Metoden kommer framför allt att användas som ett första urskiljningsverktyg, säger Aleksandra Rybacka till Life Science Sweden.

Metoden är redan nu både billigare och snabbare än djurförsöken. I avhandlingen har aleksandra fokuserat på att identifiera cancerframkallande ämnen.

– Genom att använda matematiska ekvationer har vi möjlighet att korrelera kemisk struktur med en negativ effekt. Sådana metoder kallas kvantitativa struktur-aktivitetssamband, QSARs, och nuförtiden används metoden ofta av industrin för att förutsäga hur kemikalier ackumuleras i fisk. Men QSARs har stor potential att förutsäga andra skadliga effekter, såsom cancerframkallande ämnen, säger Aleksandra Rybacka.

Djurens Rätt arbetar för att inga djurförsök som inte ligger i djurindividens intresse ska genomföras. För att nå dit behöver det avsättas resurser för att satsa på alternativa metoder till djurförsök. Läs mer om vårt arbete i djurförsöksfrågan.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: