Djurens Rätt
09 June 2022

De plågsamma djurtransporterna måste få ett slut

Som Djurens Rätt tidigare rapporterat om blev rekommendationerna från EUs särskilda utskott för djurtransporter, ANIT, liksom resultatet från omröstningen i EU-parlamentet tidigare i år, en besvikelse. Ingen tydlig skrivning om att det behövs en gräns på max 8 timmars transporttid antogs. Inte heller någon rekommendation om ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.

Än finns det möjlighet att få ett slut på djurtransporterna. EU-kommissionen arbetar med översyn av djurskyddslagstiftningen och förslaget ska presenteras 2023.

– Sverige bör ta möjligheten att vara drivande när det gäller djurtransporter och få fler medlemsländer att ställa krav i frågan. Att medlemsländerna är tydliga med vad de vill se är oerhört viktigt nu, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Den 18 juli samlas ministrar från EUs alla medlemsländer i EU:s jordbruks- och fiskeråd. Djurens Rätt har inför det mötet uppmanat Sveriges landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg att att ta initiativ till och en ledande roll i en diskussion om djurtransporter.

Djurens Rätt vill se:

  • Ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.
  • En maxgräns på 8 timmars transporttid. Max fyra timmar för kaniner och fåglar.
  • Ett förbud mot att transportera ej avvanda och dräktiga djur (för de där 40 % av dräktigheten har passerat).
  • Åtgärder för striktare efterlevnad av lagstiftningen. En fungerande kontroll är nödvändig och kännbara konsekvenser när överträdelser görs. Fler oannonserade kontroller behövs. 
  • Ett förbud mot transport av levande djur om den förväntade utomhustemperaturen överstiger 25 ̊C.

Den 14 juni uppmärksammar Djurens Rätt tillsammans med andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer den internationella kampanjdagen “Ban Live Exports: International Awareness Day”, som sätter djurtransporterna på EU:s politiska agenda. På sociala medier kommer tusentals personer att uppmärksamma djurtransportfrågan och uppmana EUs medlemsländer att kräva av EU-kommissionen att transportförordningen revideras ambitiöst och tydligt med djurens bästa i fokus. Hjälp oss få ett slut på djurtransporterna genom att delta i kampanjen.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: