Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/djurvanlig_kommun/Till_hemsidan3
18 April 2024

Det här är Sveriges djurvänligaste kommun 2024

Djurens Rätt presenterar idag den årliga rankingen Djurvänlig kommun för sjätte året i rad. På årets tio-i-topplista finns alla kommuntyper representerade – stora som små. Nytt för i år är att mer än var fjärde kommun svarar att de kommer att använda möjligheten att välja bort turbokycklingar vid nästa upphandling. Eskilstuna kommun hamnar högst upp på listan och utses därmed som vinnare i årets ranking. 

Djurens Rätts ranking Djurvänlig kommun är baserad på en enkätundersökning om de djurvänliga val som Sveriges kommuner har implementerat. Alla kommuner får chansen att svara och visa på de val som har gjorts gällande kommunala verksamheter och inköp, med ett stort fokus på den mat som serveras i skolor och förskolor. Satsningar på växtbaserad mat och höga djurskyddskrav vid upphandling och inköp av animaliska produkter väger tyngst, vilket resulterar i högre placering på listan. I år har 66 procent av Sveriges kommuner svarat på hela eller större delen av undersökningen och maxpoängen har varit 182 poäng. 

Mer än var fjärde kommun kommer att välja bort turbokycklingar vid nästa upphandling 

De omfattande djurskyddsproblemen i kycklingfabrikerna engagerar kommunerna. Mer än var fjärde kommun svarar att de kommer att använda möjligheten att välja bort turbokycklingar i nästa upphandling, med hjälp av ett nytt kriterium som Upphandlingsmyndigheten har tagit fram. Därtill uppger sjutton procent av de svarande kommunerna att de har minskat serveringen av kycklingkött, vilket är fler än året innan. 

Liksom föregående år har nära 70 procent av de svarande genomfört åtgärder som resulterat i minskat mängd kött och ökad servering av växtbaserad mat. Att öka antalet vegetariska dagar, då varken kött eller fisk serveras, är en populär åtgärd som har genomförts i 34 procent av kommunerna som har svarat. Runt 20 procent har flera vegetariska dagar varje vecka, jämfört med runt 15 procent förra året. 

Det har skett en tydlig ökning av andelen kommuner som alltid serverar veganskt till barn och elever som efterfrågar det. Det rör sig om en ökning på ungefär 10 procentenheter, vilket innebär att runt 70 procent av de svarande kommunerna nu har detta på plats. Branschföreningen Kost & Närings nya rekommendationer om att som huvudregel erbjuda vegansk mat till alla individer som önskar det tros ha bidragit till ökningen. Mer än var femte svarande kommun har också ökat andelen helt växtbaserade rätter på den ordinarie menyn. 

– Det är otroligt glädjande att se att Sveriges kommuner fortsätter att satsa på vego. Att fler dessutom sätter ner foten mot det systematiska lidandet i kycklingfabrikerna är ett viktigt steg i rätt riktning som kommer att göra skillnad för väldigt många djur, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Eskilstuna – Sveriges mest djurvänliga kommun 2024 

Vinnare av Djurvänlig kommun 2024 är Eskilstuna kommun, med 144 poäng av 182 möjliga. Årets vinnarkommun har därmed klättrat många steg från förra årets placering på plats 35, och det är också första gången som Eskilstuna landat bland de tio bästa kommunerna. 

Det senaste året har kommunen satsat på mer växtbaserad mat genom minskad servering av kött inklusive kycklingkött. Fler vegetariska dagar har införts och vinnarkommunen har också höjt nivån på de djurskyddskrav som ställs vid upphandling. 
 
– För Eskilstuna är hållbarhets- och miljöarbete ett stort fokus sedan länge. Förra året antogs en ny riktlinje för måltidsservice inom Eskilstuna kommun vilket har medfört att vi kunnat ta flera strategiska beslut som har bidragit till där vi är idag. Vi har bland annat sett över våra kravställningar i upphandlingar samt gått in i nya inköpsavtal vilket skapar förutsättningar för att ta ett helhetsgrepp och tänka långsiktigt i frågan, säger Björn Eriksson, måltidschef för Eskilstuna kommun.

Andrapristagaren Burlövs kommun vann rankingen 2023 och har dessförinnan funnits med på topplistan både under 2020 och 2021. På en tredjeplats hittar vi Härryda kommun, som är ny på topplistan och som har återhämtat sig starkt efter att ha lämnat ofullständiga svar under några år – något som medförde en mycket blygsam placering på plats 221 förra året.  

Utöver Burlöv är även Knivsta, Tierp och Järfälla återvändare på topplistan med flera tidigare topplaceringar i ryggen. I övrigt har det dock rört på sig ovanligt mycket på tio-i-topp, där Mälardalen utgör det starkaste fästet. Samtliga kommuntyper finns representerade i toppen, även om mindre städer och landsbygdskommuner är färre till antalet än större städer och storstadsnära kommuner. 

När det kommer till Sveriges storstäder, har Stockholm under det senaste året avancerat från plats 114 till plats 53, medan Göteborg har förlorat sin tidigare position från plats 8 till plats 24. Malmö, som har vunnit ett tidigare år, fanns förra året på plats 61 och finns i år på plats 65.

Sveriges mest djurvänliga kommuner 2024

1. Eskilstuna 
2. Burlöv   
3. Härryda 
4. Karlstad och Kristianstad (delad placering) 
6. Knivsta 
7. Tierp 
8. Gotland och Järfälla (delad placering) 
10. Håbo 

Den fullständiga listan hittas här.

Tunn plånbok drabbar djurskyddskrav vid upphandling 

När kommunerna upphandlar animalieprodukter kan de, på olika nivåer, ställa vissa djurskyddskrav som rör uppfödning, transport och slakt. Den oroväckande sänkningen av nivån på de djurskyddskrav som kommunerna ställer vid upphandling av animalieprodukter som sågs i förra årets resultat har tyvärr fortsatt nedåt. Av kommentarerna framgår att det höga kostnadsläget ligger bakom detta.   

Djurskydd i samband med högtider 

Hela 96 procent av kommunerna anger att de avstår från kommunalt arrangerade fyrverkerier. År 2020 var andelen kommuner som avstod från fyrverkerier mindre än 25 procent. Den kraftiga ökningen, som skett på bara några få år, håller alltså i sig även efter pandemin. Runt 90 procent av kommunerna avstår från påskfjädrar. 

Fakta om Djurvänlig kommun 

  • Undersökningen genomfördes under perioden november 2023 till mars 2024. 
  • Kartläggningen genomförs för sjätte året i rad.  
  • 192 av landets 290 kommuner har svarat på hela eller större delen av årets undersökning. 
  • Kommunerna ombads svara på två enkäter inkluderat en kostenkät och en övrig enkät.  
  • Djurvänlig kommun har stort fokus på den mat som serveras i skolor och förskolor men också vilka djurskyddskrav som ställs vid upphandlingar. Kostenkäten väger då tyngst i rankingen eftersom de frågorna påverkar flest djur och i störst utsträckning. Den övriga enkäten kompletterar med frågor som berör användning av påskfjädrar, begränsning av fyrverkerier, och åtgärder för att skydda djur vid valborgsfirande. 
  • Svaren poängsätts och kommunerna rangordnas på listan utifrån hur djurvänliga de är. 

För pressförfrågningar om rankningen, kontakta Djurens Rätts pressjour på press@djurensratt.se eller via telefon 070-649 20 41 (ej sms).  

 

Foto: Anna-Karin Nordstrand. Från vänster: Charlotte Mörn, enhetschef på park- och naturenheten, Cecilia Mille, sakkunnig i hållbarhetsfrågor Djurens Rätt, Linnea Lindhe, hållbarhetsutvecklare på upphandlingsenheten, Björn Eriksson, måltidschef för Eskilstuna kommun. 

Djurvänlig kommun 2024

Ta del av hela rankingen!

På följande sida kan du ta del av undersökningen för Djurvänlig kommun 2024 i dess helhet. 

Ta del av resultatet
Nanna Thydén

Nanna Thydén

Presskommunikatör
Dela: