Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/djurvanlig_kommun/djurvanlig_kommun_1
2024

Djurvänlig kommun 2024

Djurens Rätt presenterar den årliga rankingen Djurvänlig kommun för sjätte året i rad. I årets tio-i-topplista finns alla kommuntyper representerade, där majoriteten av kommunerna har minskat mängden kött som serveras det senaste året. Eskilstuna kommun hamnar högst upp på listan och utses därmed som vinnare i årets ranking.

Mer information om resultatet och om hur kommunerna utvecklat sig sedan tidigare år hittar du längre ned på sidan.

2024

Resultat Djurvänlig kommun

Med filterfunktionerna kan du hitta trender och göra jämförelser som är intressanta för just dig. Du kan till exempel jämföra kommunerna inom ett visst län, eller titta på skillnader mellan storstäder och landsbygd. Klicka först ur rutan "Alla" i filtrets rullist så att inga poster är markerade, och klicka sedan i ett eller flera val i samma lista. Du kan också sortera rankinglistan utifrån kommun istället för placering för att enkelt hitta en viss kommun där.

Vinnaren Eskilstuna har klättrat många steg från förra årets placering på plats 35, och det är också första gången som Eskilstuna landat bland de tio bästa kommunerna. 

Andrapristagaren Burlövs kommun vann rankingen 2023 och har dessförinnan funnits med på topplistan både under 2020 och 2021. På tredjeplats hittar vi Härryda kommun, som är ny på topplistan. 

När det kommer till Sveriges storstäder, har Stockholm under det senaste året avancerat från plats 114 till plats 53, medan Göteborg har förlorat sin tidigare position från plats 8 till plats 24. Malmö fanns förra året på plats 61, och finns i år på plats 65.

Samtliga kommuntyper finns representerade i toppen, även om mindre städer och landsbygdskommuner är färre till antalet än större städer och storstadsnära kommuner.

Läs mer om resultatet
djurensratt-se/fokusområden/Vego/Vego_8
Djurvänlig kommun 2024

Åtgärder för att öka andelen växtbaserat

Nedan kan du läsa mer om vilka åtgärder kommunerna gjort för att öka andelen växtbaserat.

Figuren ovan visar hur stor andel av de svarande kommunerna som vidtagit olika åtgärder det senaste året för att öka andelen växtbaserat, där flera svar kunde väljas. Liksom föregående år har nära 70 procent av de svarande genomfört åtgärder som resulterat i minskat mängd kött och ökad servering av växtbaserad mat. Att öka antalet vegetariska dagar, då inget kött eller fisk serveras, är en populär åtgärd som genomförts i 34 procent av kommunerna som svarat. Därtill uppger sjutton procent av de svarande kommunerna att de minskat serveringen av kycklingkött, vilket var fler än året innan. 

Det har skett en tydlig ökning av andelen kommuner som alltid serverar veganskt till barn och elever som efterfrågar det. Det rör sig om en ökning på ca 10 procentenheter vilket innebär att runt 70 procent av de svarande kommunerna nu har detta på plats. Kost & Närings nya rekommendationer om att som huvudregel erbjuda vegansk mat till alla individer som önskar det tros ha bidragit till ökningen. Mer än var femte svarande kommun har också ökat andelen helt växtbaserade rätter på den ordinarie menyn. Runt 20 procent av de svarande kommunerna har nu flera vegetariska dagar varje vecka, jämfört med runt 15 procent förra året. 

Här finns en sammanställning i grafisk form av samtliga resultat gällande åtgärder för växtbaserat.

Tips för en mer djurvänlig kommun
djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/Kycklingar_glad_6
Djurvänlig kommun 2024

Djurskyddskrav vid upphandling

Samtliga kommuner i årets undersökning ställer djurskyddskrav vid upphandling av animaliska produkter. Nytt för i år är det stora intresset för att välja bort turbokycklingar vid upphandling. I övrigt är det färre kommuner som ställer krav på den högsta djurskyddsnivån jämfört med förra året, och det höga kostnadsläget anges som orsak.

När kommunerna upphandlar animalieprodukter kan de ställa vissa djurskyddskrav som rör uppfödning, transport och slakt och på olika nivåer. De omfattande djurskyddsproblemen i kycklingfabrikerna engagerar kommunerna. Som bilden ovan illustrerar svarar mer än var fjärde kommun att de kommer att använda möjligheten att välja bort turbokycklingar i kommande upphandling, med hjälp av ett nytt kriterium som Upphandlingsmyndigheten tagit fram om raser med begränsad tillväxthastighet.

Den oroväckande sänkningen av nivån på de djurskyddskrav som kommunerna ställer vid upphandling av animalieprodukter som sågs i förra årets resultat har annars tyvärr fortsatt nedåt. Av kommentarerna framgår att det höga kostnadsläget ligger bakom.   

Här finns en sammanställning i grafisk form av samtliga resultat gällande djurskyddskrav vid upphandling.

djurensratt-se/fokusområden/Familjedjur/Familjedjur_11
Djurvänlig kommun 2024

Djurskydd i samband med högtider

Inom samtliga av den kompletterande undersökningens områden har kommunerna klivit framåt i mer djurvänlig riktning jämfört med förra året. Hela 96 procent av kommunerna anger att de avstår från kommunalt arrangerade fyrverkerier.

Hela 96 procent av kommunerna i undersökningen avstår från att arrangera fyrverkerier, vilket är en liten ökning från förra året. År 2020 var motsvarande andel mindre än 25 procent. Den kraftiga ökningen, som skett på bara några få år, håller alltså i sig även efter pandemin. Därtill svarade 74 procent att de begränsar privatpersoners användning av fyrverkerier med lokala föreskrifter, ofta genom tidsbegränsning till timmarna runt tolvslaget på nyårsnatten. Även detta utgör en ökning jämfört med förra året.

Runt 90 procent av de svarande kommunerna avstår från påskfjädrar, en ökning med ungefär fem procentenheter från förra året. Andelen som har rutiner för att förhindra att igelkottar och andra smådjur bränns i valborgsmässobrasor, som att flytta riset eller att informera invånarna, har ökat från 48 till 56 procent. 

Här finns en sammanställning i grafisk form av resultaten från den kompletterande enkäten.

Bilden visar mat som läggs upp på tallrikar
Djurvänlig kommun 2024

Om undersökningen

Djurvänlig kommun är Djurens Rätts ranking av Sveriges kommuner utifrån vilka djurvänliga val kommunerna har gjort, som vi gör varje år sedan 2019. I Djurvänlig kommun granskas områden som kommunen kan styra över, som kommunala verksamheter och inköp till dessa. 

Djurvänlig kommun har stort fokus på den mat som serveras i skolor och förskolor – både satsningar på mer växtbaserad mat och även djurskyddskrav vid upphandling av animalier. De delarna väger tyngst i rankingen eftersom de påverkar flest djur och i störst utsträckning. Denna del av undersökningen kompletteras av en mindre del som berör användning av påskfjädrar, begränsning av fyrverkerier, och åtgärder för att skydda djur vid valborgsfirande.

Genomförande

Undersökningen genomfördes för sjätte året i rad. Två enkäter skickades i november respektive december 2023 till alla landets kommuner via enkätverktyget SurveyMonkey. Uppdelningen i två enkäter beror på att frågorna hanteras av olika förvaltningar. Kostenkäten skickades till kommunernas kostchef eller motsvarande, medan den enkäten med övriga frågor skickades till tjänstepersoner på gata/park-förvaltningarna eller till kommunens huvudadress. Påminnelser gjordes även via telefon. Svarsinsamlingen avslutades i mars 2024. Sammanställning har gjorts i Excel och analys och visualisering i Tableau.

Svarsfrekvens

66 procent av landets kommuner har svarat på hela eller större delen av undersökningen. De kommuner som har avstått från att svara har noll poäng i rankingen och en delad placering 232.  

Poängsättning

Maxpoängen för undersökningen var 182 poäng (varav kostenkäten stod för 162 poäng, och övriga frågor för 20 poäng). Vinnarkommunen Eskilstuna fick 144 poäng totalt.  

En vägledande princip i poängsättningen har varit att de beslut som påverkar flest djur i störst utsträckning motsvarar mest poäng. Vid lika poängtal ges den högre placeringen i rankingen till den kommun som besvarat båda enkäterna. Om kommunerna fortfarande efter denna viktning har samma ställning tilldelas de delad placering i rankingen. När två kommuner ges samma placering, till exempel plats 9 i rankingen, hoppas placering 10 över och nästkommande kommun får placering 11. 

Notering om djurskyddskriterier vid upphandling

Svarsalternativen för nivån på djurskyddskriterier har utgått från Upphandlingsmyndighetens kriterier eftersom dessa i mycket hög utsträckning används av kommunerna. Det innebär inte att Djurens Rätt anser att den högsta nivån är bra nog. Djurens Rätt deltar i Upphandlingsmyndighetens referensgrupper för utvecklandet av kriterierna parallellt med detta arbete. Eftersom det tyvärr saknas relevanta djurskyddskriterier för fiskar ingår detta inte i undersökningen.