Djurens Rätt
30 September 2022

Djurens Rätt fyller 140 år

1882 bildas Djurens Rätt på Stockholms slott under namnet Nordiska samfundet till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet. 

1944 får Sverige sin första djurskyddslag. Beslutet innebär att djuren för första gången har rättigheter.

1979 införs en ny lag kring djurförsök. Privatägda eller hemlösa sällskapsdjur får inte längre säljas till djurförsök.

1988 får djur rätt till sina naturliga beteenden. Djurskyddslagen uppdateras och kor får rätt till att komma ut på bete under sommaren.

1993 stoppas importen av vildfångade apor till djurförsök i Sverige. Från och med 1998 ska alla djurförsök godkännas av en djurförsöksetisk nämnd. 

2001 avvecklas rävfarmning i Sverige. Nu hoppas vi att vi även kan få ett slut på minkfarmningen genom initiativet Fur Free Europe

2013 förbjuder EU djurtestad kosmetika efter 30 års arbete av Djurens Rätt och andra organisationer. 

2016 finns det inte längre elefanter på svenska cirkusar. Djurens Rätt lämnar 155 000 namnunderskrifter till regeringen för ett förbud.

2021 blir alla livsmedelskedjor buräggsfria. Kampanjen End the Cage Age går i mål och EU beslutar att fasa ut alla burar i EU.

2022 tas brott mot djur på större allvar. Brottet grovt djurplågeri införs i brottsbalken och kameraövervakning på slakterier utreds.

Vill du veta mer?

Malin Ensgård

Malin Ensgård

Digital kommunikatör
Dela: