Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/Kycklingar_hemsk_28
07 February 2024

Djurens Rätt initiativtagare till öppet brev om stärkt djurskydd i kycklingindustrin

Varje år, någon gång innan sommaren, behandlas de motioner som lämnades in under allmänna motionstiden året innan. Inför att de motioner som rör djurfrågor ska behandlas tog Djurens Rätt initiativ till ett öppet brev som riktar sig till ledamöter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Brevet signerades av sju organisationer och uppmanar utskottet att förbättra djurskyddet i svenska kycklingfabriker genom att lagstifta om European Chicken Commitment (ECC).

Sverige har en ambitiös djurskyddslagstiftning, men vad gäller svensk kycklingproduktion finns ett glapp mellan lagens fina ord och hur dessa översätts i praktiken. Djurskyddslagen slår dels fast att djur ska behandlas väl och skyddas från lidande och sjukdom, dels att det är förbjudet att utföra avel som resulterar i lidande. Dagens intensiva uppfödning av turbokycklingar, där de växer från 40 gram till två kilo på 35 dagar, klingar inte väl med detta. 

– Med dagens intensiva djurfabriker är det inte möjligt för enskilda djurhållare att kliva ur ledet och välja en annan väg med lönsamheten i behåll. Djurskyddet underkastas konkurrenskraften och för att komma bort från det systematiska djurplågeriet behövs breda politiska lösningar, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Under de senaste åren har otaliga skandaler påvisat brister inom kycklingindustrins alla led – från trängseln under uppfödningen, ihjälklämda kycklingar under transporterna och kycklingar som har skållats levande vid slakten, till avelsdjurens kannibalism och storskaliga utbrott av smitta som utgör risker mot folkhälsan och leder till att hela besättningar med djur avlivas. 

European Chicken Commitment (ECC) består av ett antal välfärdskriterier som är baserade på den senaste forskningen om djurvälfärd och är framtagna av europeiska djurrätts- och djurskyddsorganisationer. Allt fler företag sluter upp bakom dessa kriterier och ECC är således på väg att utgöra en ny miniminivå för kycklingvälfärd i Europa. Nu behöver politiken ta initiativ som möjliggör en smidig omställning genom att lagstifta om ECC. Två motioner i linje med detta lämnades in under den allmänna motionstiden. 

European Chicken Commitment består i korthet av följande kriterier: 

  • Följa EU-regler 

  • Lägre beläggningsgrad  

  • Hälsosammare raser 

  • Naturligt ljus  

  • Inredning  

  • Säkrare bedövning  

  • Främja utevistelse  

  • Tredjepartsgranskning 

– Djurens Rätt ser positivt på att det under allmänna motionstiden lämnades in två motioner som efterfrågar ECC som miniminivå för svenska kycklingfabriker, och hoppas att ledamöterna i riksdagens miljö- och jordbruksutskott väljer att ta chansen att ge Sveriges kycklingar en ljusare framtid, avslutar Camilla Bergvall. 

Brevet skrevs under av Eurogroup for Animals, Djurskyddet Sverige, World Animal Protection Sverige, Svenska Djursyddsföreningen, Compassion in World Farming Sverige och Sveriges Konsumenter. 

Stöd oss

Stöd vårt politiska påverkansarbete!

Hjälp oss i vårt arbete med att avspegla kycklingarnas rättigheter i lagstiftningen. 

Bli medlem
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: