Djurens Rätt
03 April 2023

Djurens Rätt kritiserar statlig utredning om Sveriges djursjukvård

I ett remissvar har Djurens Rätt kritiserat den statliga utredningen om Sveriges djurhälsa och djursjukvård. Mycket behöver göras för att läget ska bli bättre, men förslaget om att begränsa möjligheten för akutsjukvård under natten är inte en lämplig lösning. Djurens Rätt anser ändå att vissa förslag kan öka djurens status i samhället. 

Under lång tid har det varit brist på veterinärer och tillgång till djursjukvård i Sverige. Därmed tillsatte den föregående regeringen en statlig utredning för att komma fram till långsiktiga lösningar. I utredningen jämförs djursjukvårdens behov med humansjukvården på ett positivt sätt, som främjar att djur ska få vård vid behov. Men samtidigt föreslås minskad nattjänstgöring hos Distriktsveterinärerna för att komma till bukt med veterinärbristen. Ett förslag som kan ha ödesdigra konsekvenser, och som Djurens Rätt avstyrker. 

– Djur som blir sjuka under natten behöver ofta akut vård för att rädda deras liv. Det måste finnas lösningar för att de ska kunna få hjälp, oavsett var i landet de befinner sig. Jag hoppas verkligen att regeringen nu lyssnar på oss som expertorganisation och remissinstans – så att förslaget om minskad nattjänstgöring inte blir verklighet, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

I övrigt finns det en del förslag i utredningen som Djurens Rätt stöttar. Bland annat att det ska bli tydligare vilka som har utbildning och kunskap i yrket som de utför, samt att tillsynen ska utökas och att mängden utbildningsplatser för veterinärer och djursjukskötare ska öka. Djurens Rätt anser att det också behövs mer individfokus och en minskad uppfödning av djur i djurfabriker.

– Djursjukvården behöver kunna se till varje individs bästa i praktiken. Det är idag omöjligt i exempelvis djurfabriker, oavsett om det är dagtid eller natt. Fler behöver också utbildning som främjar empati för djur snarare än att hålla djurfabriker och djurförsök under armarna, avslutar Camilla Bergvall. 

Utredningen, med namnet Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård, var på remiss fram till 31 mars 2023. Utredningens förslag och Djurens Rätts remissvar kommer härnäst behandlas av regeringen genom Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Stöd oss

Stöd arbetet för djuren!

Tack vare ditt stöd kan vi fortsätta att sätta press på politikerna att förändra lagar som påverkar djuren och inspirerar fler att göra djurvänliga val.

Bli medlem
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: