Djurens Rätt
12 April 2022

Djurens Rätt lanserar boken “Så skapar vi en vegansk värld - ett pragmatiskt förhållningssätt”

När bokförlaget Trinambai hörde av sig till Djurens Rätt fanns det en bok på generalsekreterare Benny Anderssons önskelista över djurrättslitteratur som bör översättas till svenska. Nämligen “How to Create a Vegan World - a pragmatic approach” av Tobias Leenaert.

Nu har önskan blivit verklighet och “Så skapar vi en vegansk värld - ett pragmatiskt förhållningssätt” finns nu att köpa exklusivt i Djurens Rätts webbshop. Genom att översätta boken till svenska tillgängliggörs bokens budskap till en bredare publik här i Sverige.

– Det boken förmedlar är i många avseenden något vi i Djurens Rätt kan känna igen oss i. Att vi måste se till effekten först och främst, hur vi gör skillnad för de som är flest och har det sämst. Att ha en tydlig moralisk kompass, samtidigt som vi kan vara pragmatiska när det krävs och att vara tydliga med att det inte nödvändigtvis är allt eller inget i alla lägen, säger Benny Andersson, generalsekreterare för Djurens Rätt.

Djurens Rätt har under processens gång hjälpt Trinambai med tankar kring en del formuleringar från engelska till svenska, men också gått in ekonomiskt för att säkra utgivningen. Benny Andersson har även skrivit förord till den svenska utgåvan.

– Boken har ett viktigt budskap i en tid när vi mer än någonsin måste ställa om från ett samhälle som bygger på djurfabriker och slentrianmässig animaliekonsumtion, till en värld där djur respekteras som kännande individer. Vi behöver skapa en vegansk värld. För att ta oss dit behöver vi inspiration och verktyg för att i ett första skede halvera köttkonsumtionen till 2030, avslutar Benny Andersson.

Boken “Så skapar vi en vegansk värld” hittar du i Djurens Rätts webbshop och inom kort även hos de svenska bokhandlarna.

Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: