Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/meeting_eu_furfree
12 February 2024

Djurens Rätt på möte med EU-kommissionär om Fur Free Europe

Den 9 februari deltog Djurens Rätt under ett möte med EU-kommissionär Stella Kyriakides för att bli uppdaterade om processen för Fur Free Europe och för att få en chans att ställa frågor. Mötet ägde rum två månader efter att EU-kommissionen presenterat sitt svar på det framgångsrika medborgarinitiativet. 

Så sent som den 22 januari deltog Djurens Rätt i ett möte med EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, och den 9 februari hade Stella Kyriakides, kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet samt ansvarig för djurskyddsfrågor, bjudit in representanter från djurskyddsrörelsen för att samtala om vägen framåt. Matilda Antti, politiskt sakkunnig, representerade Djurens Rätt under mötet i Bryssel. 

– Jag är nöjd med mötet. Det märks att Kyriakides personligen bryr sig om djurskyddsfrågor, många gånger mer än vad hennes mandat tillåter, och det var tydligt att hon tog mötet på allvar eftersom ett dussin medarbetare gjorde henne sällskap. Det är viktigt att vi i den här processen tar alla chanser vi får till att påminna högt uppsatta politiker om våra många argument till varför ett förbud mot pälsdjursfarmning och handel med pälsprodukter på den inre marknaden är rätt väg framåt, säger Matilda Antti. 

Medborgarinitiativet Fur Free Europe blev en succé med 1,5 miljoner insamlade underskrifter under knappt tio månader. Som svar valde kommissionen att som ett första steg låta EFSA ta fram ett vetenskapligt yttrande. Kommissionen ska därefter, med det vetenskapliga yttrandet i ryggen, ta ställning till ett förbud mot pälsdjursfarmning och ett förbud mot handel med pälsprodukter på EU:s inre marknad, vilket är åtgärderna som initiativet efterfrågar. 

EFSA ska redovisa sitt vetenskapliga yttrande senast mars 2025, varpå EU-kommissionen senast mars 2026 kommer att ha lämnat besked om initiativets efterfrågade åtgärder.

Stöd oss

Stöd vårt politiska påverkansarbete!

Djurens Rätt arbetar för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Tillhör du de 8 av 10 svenskar som vill se ett slut på pälsdjursfarmning? Hjälp oss i arbetet för att återspegla djurens rättigheter i lagstiftningen.

Bli medlem
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: