Djurens Rätt
30 August 2011

Djurens Rätt starkt kritiska till nya minkföreskrifter

Positivt är att förslaget förmodligen kommer innebära en avvecklig av landets sista två chinchillapälsfarmer. Men i övrigt riktar Djurens Rätt stark kritik mot förslaget i sin helhet och många av de nya reglerna. Jordbruksverket har genom politisk styrning utrett och kommit fram till att minkfarmningen ska regleras snarare än avvecklas. Det är en stor besvikelse.

Nästa stora besvikelse är att de förändringar som Jordbruksverket föreslår är minimala och knappt har någon betydelse alls för djuren. På två års sikt vill man att minkarna ska få en liten utökning av burstorleken och de ska få leksaker i burarna. Men några större förändringar är det inte tal om, och det grundläggande problemet kvarstår: att aktiva, ensamlevande, revirhävdande rovdjur hålls hopträngda i minimala gallerburar.

I sammanfattningen av Djurens Rätts synpunkter skriver vi bland annat så här:

Vi menar att Jordbruksverkets förslag innebär att hållningen av minkar inte kommer att vara förenlig med djurskyddslagen. Jordbruksverket föreslår ett "burtvång", där annan inhysning än burar inte är tillåten. Minkar som lever hela sina liv i bur kan inte bete sig naturligt och de utsätts för onödigt lidande. Detta burtvång framstår som särskilt märkligt med tanke på att Jordbruksverkets föreskrifter för djurparker anger att minkar måste hållas i inhägnader på 100 kvadratmeter. Här låter man alltså djurhållningens syfte vara helt avgörande för hur djurskyddslagen tolkas.

Enligt Djurens Rätts mening kan det aldrig vara rätt att föda upp djur för att ta deras päls. Det är en uppfattning som vi delar med en stor del av Sveriges befolkning; enligt en opinionsundersökning från Synovate från februari 2011 vill 70 % av Sveriges befolkning se ett förbud mot uppfödning av minkar i burar för pälsproduktion, och enligt en senare undersökning från SIFO vill närmare 50 % ha ett förbud mot all minkuppfödning, oavsett hur djuren hålls.

Läget på svenska minkfarmer idag är bedrövligt. En stor majoritet av de djur som tillåts bli vuxna är så stressade att de utvecklar stereotypier. Det skulle krävas omfattande förändringar av djurhållningen för att kunna ge minkarna en acceptabel livskvalitet, och med tanke på hur marginell, oetisk och illa omtyckt denna djurhållning redan är ser vi ingen anledning till att det ska vara fortsatt tillåtet. Vi anser att dessa föreskrifter ska ersättas med ett förslag på ett förbud mot all uppfödning av djur för päls.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: