Djurens Rätt
31 August 2018

Djurens Rätts förslag om grovt djurplågeri kan bli verklighet - utredning tillsatt

– Vi är jättebra på djurhälsa och djurskydd i Sverige men vi måste också se till att den som gör ett djur illa får ett straff som speglar hur allvarligt vi ser på brottet. De här reglerna kan behöva skärpas, därför tillsätter vi nu den här utredningen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I utredarens uppdrag ingår att se till att bestämmelserna om straff efter brott mot djur är ändamålsenliga och effektiva, och att se över om straffet för djurplågeri bör skärpas. 

Utredningens riktlinjer ligger i linje med vad Djurens Rätt har föreslagit, och arbetat för, i flera år.

Vi välkomnar att regeringen tillsätter en utredning om skärpta straff för brott mot djur. Vi har sett behovet av skärpta straff länge eftersom det är ett problem att brott som begås mot djur prioriteras ned av rättsväsendet. Det är en fråga Djurens Rätt har drivit och vi är glada att regeringen tar steg för att lösa problemet. Samhället måste visa i handling att vi tar brott mot djur på allvar, och utredningen är ett viktigt steg på vägen, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Rörande straffskalan för brott mot djur anser Djuren Rätt att det ska införas ett nytt brottsrekvisit – grovt djurplågeri och grov vanvård – där det ska finnas ett minimistraff utsatt, förslagsvis 15 månaders fängelse. Det är också viktigt att personer som utför brott mot djur döms till utbildning och träning i djuretiska frågor samt hur vi bör förhålla oss mot djur. Det sista gäller inte minst barn och ungdomar, som annars riskerar att gå vidare och utföra grövre brott, både mot djur och mot människor.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2020.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: