Djurens Rätt
25 November 2021

Djurens Rätts generalsekreterare överklagar minkbeslut

Minkar är mottagliga för samma virus som människor, SARS-CoV-2, vilket resulterat i stora smittoutbrott på minkfarmer över hela världen under pandemin. I Sverige har nästan alla testade minkfarmer haft minkar med antikroppar mot viruset, vilket tytt på en omfattande smittspridning som inte upptäckts.

Men inför 2022 kan Statens veterinärmedicinska anstalt meddela att inga minkar har ett betydande skydd mot viruset. Oavsett minkarnas skydd, har nya restriktioner mot minkfarmer beslutats om av Jordbruksverket, där också en restriktion lättas upp. Avelsförbudet under 2021 hävs och minkar ska få avlas på igen under nästa år. Beslutet är grundat på att riskerna för människor är lägre nu när många är vaccinerade.

– Det måste vara en självklarhet att folkhälsan inte ska påverkas negativt av någon typ av djurhållning. Särskilt inte en djurhållning för pälsproduktion som har ett otroligt svagt stöd bland allmänheten. Därför överklagar jag Jordbruksverkets beslut för att istället låta en domstol pröva detta, säger Benny Andersson, generalsekreterare för Djurens Rätt, som skrivit under överklagan.

Minkfarmerna utgör fortsatt folkhälsorisker

Djurens Rätt har undersökt bakgrunden till beslutet och ser allvarligt på att riskvärderingen baseras på smittoläget i november 2021 istället för hur stor smittspridningen skulle kunna vara våren 2022 när minkvalparna föds, om avel tillåts. Folkhälsomyndigheten kan inte heller utesluta att minkfarmerna i Sverige skulle kunna bli reservoarer för viruset. Med tanke på att smittspridningen nu ökat i Europa och i Sverige, trots höga vaccinationsgrader i flertalet länder, finns det folkhälsorisker med att låta minkar födas upp i gallerburar.

– Minkfarmer är inte hållbara sett ur ett djurskyddsperspektiv. Men de utgör också en stor risk både för människors hälsa och minkarnas egen hälsa, då smittspridningen i princip sker okontrollerat när den kommit in på minkfarmerna, säger Benny Andersson, generalsekreterare för Djurens Rätt.

Danmarks politiker och myndigheter har gjort en annan bedömning än Sveriges myndigheter och kommer inte tillåta avel av minkar under 2022. Farmerna kommer även få ekonomisk kompensation som är högre för dem som lägger ned sin verksamhet permanent.

Läs texten i överklagan, med tillhörande källhänvisning

Läs Djurens Rätts rapport om hur en styrd avveckling av minkfarmerna kan genomföras

Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: